Werken aan betrouwbaar en betaalbaar busvervoer

Door Gert Mulder op 30 januari 2023

De vakbonden hebben aangekondigd dat ze in de komende week door het hele land stakingen zullen organiseren in het streekvervoer. Ook vorig najaar stonden FNV buschauffeurs te staken op de stoep van ons Provinciehuis. Zij vroegen aandacht voor de problemen in het streekvervoer. Dit onder meer via het overhandigen van een open brief aan gedeputeerde Schaddelee, met een opsomming van de ervaren problemen. Weliswaar is de Provincie niet de werkgever van de chauffeurs, maar zij is wel de opdrachtgever (concessieverlener) van het busvervoer in onze provincie.

Wat is er aan de hand? Door veelvuldige rituitval valt de betrouwbaarheid van het busvervoer terug naar een niveau dat niet acceptabel is voor de passagier. Boze passagiers reageren zich af op de chauffeur. Slechte arbeidsomstandigheden voor de chauffeurs (hoge werkdruk, onvoldoende pauze voorzieningen, onvoldoende regelingen voor oudere werknemers en achterblijvende salarissen) leiden tot een hoog ziekteverzuim en chauffeurs halen steeds minder plezier uit hun werk. De chauffeurs hebben collectief 30 miljoen aan salaris ingeleverd in ruil voor een ouderen regeling, die er vervolgens niet is gekomen. De emmer met narigheid loopt over. Overal in het land zijn inmiddels stakingen geweest.

Onze Provincie kiest er voor om niet rechtstreeks met de medezeggenschap in het streekvervoer om de tafel te gaan. Begrijpelijk, omdat zij niet de directe werkgever is. Wel zijn er indringende gesprekken geweest tussen de provincie en concessiehouders, waarbij ook gedeputeerde Schaddelee aanwezig was. Er is stevig druk uitgeoefend op de concessiehouders om aandacht te hebben voor de door de chauffeurs benoemde tekortkomingen. Op het punt van de krapte op de arbeidsmarkt in relatie tot de vele chauffeurs die graag extra uren willen maken, bij voorkeur in een vast contract, lijkt een oplossing voor de hand te liggen. De flexibele inzetbaarheid moet minder de norm worden. De uitdaging ligt bij concessiehouders om met inzet van deze extra uren passagiers veilig en rustig in en uit te laten stappen en passende rustmomenten voor de chauffeurs te realiseren.

Ik ga de vinger aan de pols houden om er voor te zorgen dat er, vanuit de rol die we als provincie hebben, optimaal gewerkt wordt aan verbetering van arbeidsomstandigheden van de chauffeurs. De busrit moet voor zowel de passagier als de chauffeur weer een feestje worden. Het is door de inzet van de PvdA mogelijk geworden dat ouderen met een krappe beurs tenminste tot eind 2023 gratis met bus en tram kunnen. Ook namen we samen met DENK het initiatief om te komen tot een specifieke regeling voor kinderen tussen 4 en 12 jaar.

Gert Mulder

Gert Mulder

Ik ben 66 jaar en woon, samen met mijn vrouw Didi, in het centrum van Utrecht. Wij hebben vier kinderen, twee van onszelf en twee aangetrouwd, en vier kleinkinderen. Mijn moeder is dementerend en ervaart, naast de onze, aandacht en zorg in een verzorgingstehuis in mijn geboortestad Zwolle. Mijn politieke thuis vind ik al decennia

Meer over Gert Mulder