Door op 27 augustus 2013

“Zonder goede nazorg in de jeugdzorg is goedkoop duurkoop”

 

De focus van gemeenten, die straks verantwoordelijk worden voor de gehele zorg voor jeugd, ligt te eenzijdig op de toegang tot de hulpverlening. Kinderen moeten snel geholpen worden, wachtlijsten worden terug gedrongen en problemen moeten zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd.” Dat schrijft PvdA Statenlid Pauline van Viegen in haar artikel “Zonder goede nazorg in de jeugdzorg is goedkoop duurkoop”, dat deze week op binnenlandsbestuur.nl gepubliceerd is. Lees hier het hele artikel:

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/ingezonden/zonder-goede-nazorg-in-de-jeugdzorg-is-goedkoop.9090507.lynkx

Na als PvdA-fractie vele keren aandacht voor het onderwerp te hebben gevraagd tijdens vergaderingen van de commissie Wonen, Maatschappij en Cultuur, wordt de commissie nu drie keer per jaar geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. nazorg in de jeugdzorg.

Gedeputeerde Pennarts constateerde hierbij zelf dat de provincie de terugval van clienten (die na korte tijd opnieuw zorg nodig hebben) niet goed in beeld heeft. In een aantal schriftelijke vragen die Pauline van Viegen deze week aan het college van GS stelt dringt zij erop aan dat de gedeputeerde deze lessen pro-actief deelt met gemeenten, die vanaf 2015 verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg.