Door op 24 april 2013

Zorgen over asbestonderzoek

Tijdens een ingelast Statendebat op 22 april 2013 werd gedebatteerd over het onderzoek naar het asbestdebacle in het oude provinciehuis. Bij dit debat heb ik mijn zorgen geuit over de gang van zaken van het onderzoek en hier heb ik dan ook vragen over gesteld. De objectiviteit en de onafhankelijkheid van het onderzoek moeten gewaarborgd blijven.

Het onderzoek naar het asbestdebacle van het oude provinciehuis is ondertussen al bijna een maand aan de gang. Wat nu blijkt is dat het bureau Twijnstra en Gudde, dat het onderzoek uitvoert, alleen nog maar gesproken heeft met medewerkers van de provincie en met de gedeputeerde zelf. Dat is niet goed, omdat het gemakkelijk een totaal vertekend beeld geeft.

 

De PvdA had liever gezien dat de Provinciale Staten zelf het onderzoek naar de asbestaffaire kon laten verrichten. Een meerderheid van de Staten wilde dat echter niet. Die liet het liever aan de gedeputeerden over. Pas nadat klip en klaar was toegezegd dat het onderzoek objectief en onafhankelijk zou worden uitgevoerd, hebben ook wij er mee ingestemd.

Vanwege die onafhankelijkheid en objectiviteit zien wij graag dat naast intern betrokkenen, vooral ook extern betrokkenen geïnterviewd worden voor dit onderzoek. Tijdens het debat op 22 april raakte de gedeputeerde duidelijk geïrriteerd over de zorgen en de twijfels die geuit werden. Wij vinden objectiviteit en waarheidsvinding bij dit onderwerp echter zo belangrijk dat we het onderzoek op de voet zullen blijven volgen.