Door op 29 april 2013

Zorgvuldigheid essentieel bij fusie provincies

Minister Plasterk heeft besloten om de fusie van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland uit te stellen en in te laten gaan op 1 januari 2016. Dat levert heel gemengde gevoelens op bij onze Statenfractie. Natuurlijk is in een dergelijk ingewikkeld proces de zorgvuldigheid buitengewoon belangrijk en moet ook rekening worden gehouden met het feit dat de Eerste Kamer vooral op die zorgvuldigheid zal toetsen. Wat dat betreft geven we de minister gelijk als hij tegemoet komt aan de kritische opmerkingen over de planning. Maar tegelijkertijd brengen twee verkiezingen voor “deze drie provincies” in één jaar tijd, veel extra kosten en gedoe met zich mee. Je moet erg oppassen dat de vaart niet uit het proces verdwijnt. De PvdA in de provincie Utrecht zou dat erg betreuren en is daarom, ondanks het begrip voor de overwegingen van de minister, niet blij met dit besluit.

Het huidige kabinet Rutte-Asscher vindt dat Flevoland, Utrecht en Noord-Holland moeten fuseren tot één provincie. Minister Plasterk, die verantwoordelijk is voor deze fusie, wilde de fusie op 26 maart 2015 laten ingaan. De eerste overlegrondes met gemeenten, provincies, burgers en bedrijven hebben ondertussen al plaatsgevonden. Wij zijn voorstander van deze fusie. Veel problemen op het gebied van werkgelegenheid, verkeer en natuur worden nu als gevolg van het sterk versnipperde openbare bestuur in de Randstad niet of nauwelijks opgelost. Daar hebben burgers last van! De planning was krap, maar naar de mening van de PvdA haalbaar. Vele anderen twijfelden daaraan en vreesden dat het tempo ten koste zou gaan van de zorgvuldigheid.

Minister Plasterk heeft besloten om tegemoet te komen aan de twijfel over de krappe tijdsplanning en heeft de datum van de fusie verschoven naar 1 januari 2016. Dat betekent dat er eerst in maart 2015 in het hele land “gewone” provinciale verkiezingen zullen zijn en dat vervolgens in de gefuseerde provincie in november 2015 opnieuw een verkiezing gehouden zal moeten worden.

Ik zie in de gewijzigde planning van de minister overigens geen enkele aanleiding om te moeten vrezen voor een goede afronding van het fusieproces eind 2015. In het belang van de burgers zou dat ook heel onverstandig zijn!