1 Zeker zijn van een goede baan

De PvdA vindt dat economische groei de verschillen tussen mensen kleiner moet maken, niet groter. Daarom moet het roer om, het gaat niet om ‘meer’ groei maar om ‘betere’ groei.

De economie van Utrecht groeit weer: in 2017 met 3,2 %. In dat jaar kwamen er 9.500 banen bij. Mooie cijfers, maar helaas profiteren niet alle mensen in de provincie. De huizenprijzen rijzen de pan uit en de zekerheid op een vaste baan met goed loon wordt nog steeds kleiner. Deze economische groei zorgt voor kloven in de samenleving, tussen rijk en arm, stad en platteland en mensen met een baan en zonder een baan.

De PvdA vindt dat economische groei de verschillen tussen mensen kleiner moet maken, niet groter. Daarom moet het roer om, het gaat niet om ‘meer’ groei maar om ‘betere’ groei. De PvdA wil niet de sterke groei volledig accommoderen maar met Rijk en gemeenten in overleg gaan hoe we het wonen en werken richting gebieden met krimp kunnen afbuigen.

De PvdA wil maatregelen zodat iedereen van de economische groei kan profiteren. De provincie heeft als overheid een extra verantwoordelijkheid:

 • De provincie sluit alleen contracten met bedrijven, die de cao van hun bedrijfssector respecteren en voldoende mensen met een arbeidshandicap in dienst nemen.
 • De provincie geeft zelf het goede voorbeeld door:
  • Personeel zoals schoonmakers, portiers en kantinemedewerkers perspectief te bieden, bijvoorbeeld door ze in vaste dienst te nemen
  • Genoeg banen aan te bieden aan mensen met een arbeidshandicap (minimaal het quotum)
  • Geen gebruik te maken van payroll-constructies
 • De provincie zorgt, dat scholieren en studenten meer stages aangeboden krijgen en zet zich in om leerwerkbanen te organiseren.

De gezondheidssector biedt werkgelegenheid aan mensen van alle opleidingsniveaus en speelt bovendien een belangrijke rol bij de vergrijzende bevolking. Voor de PvdA is gezondheid daarom één van de belangrijkste sectoren van de Utrechtse economie. De PvdA wil dat de provincie de ontwikkeling van de gezondheidssector krachtig stimuleert en Utrecht omdoopt tot Health Port van Nederland. Daarmee kiest Utrecht een profiel op een terrein waar het sterk in is- het sluit naadloos aan op de ontwikkelingen bij Utrecht Science Park en Food Valley – en dat bovendien past bij de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst.

Winkelleegstand willen we oplossen. De provincie moet daarom met gemeenten afspraken maken over de vraag waar wel en waar geen nieuwe winkelruimte wordt gebouwd en hoe we levendige binnensteden en dorpskernen behouden. De PvdA is tegen nieuwe boulevards langs de autowegen en wil dat winkels bijdragen aan een leefbare centra van dorpen en steden. Dit geldt ook voor bedrijventerreinen, we willen verouderde terreinen opknappen en geen nieuwe bijbouwen. Leegstaande kantoorgebouwen willen we waar mogelijk omvormen tot woningen waarvan 35 % in de sociale huursector.

Ook in de provincie kiezen we voor internationale solidariteit. Niet omdat het economisch goed gaat in de provincie maar omdat dit wat ons betreft vanzelfsprekend is. De provincie zal daartoe samenwerking aangaan en ondersteuning bieden aan organisaties en initiatieven vanuit de provincie gericht op internationale samenwerking en ontwikkelingshulp. Dit betekent ook dat wij ons actief inzetten om de titel van ´Fair Trade provincie´ die Utrecht sinds 2015 draagt, in de praktijk te brengen.

Dit is wat de PvdA wil in de periode 2019-2023:

 • De provincie Utrecht moet zich richten op betere banen. Niet op meer economische groei.
 • De provincie Utrecht moet alleen nog samenwerken met bedrijven die goed zijn voor hun personeel, echte banen scheppen en de leefbaarheid versterken.
 • De provincie Utrecht moet bekend staan om zijn goede gezondheidszorg en de bedrijven die daar aan bijdragen, de provincie wordt ‘Health Port Nederland’.
 • Geen boulevards langs autowegen, winkels en andere functies moeten bijdragen aan een leefbare binnensteden en dorpskernen.