Algemeen

Gelijke kansen en eerlijk delen voor iedereen, ongeacht afkomst, geloof, cultuur of geslacht: dat zijn voor de PvdA de kernpunten. Gelijke kansen op onderwijs, werk en inkomen; een rechtvaardige verdeling van welvaart en van woonmogelijkheden; een schoon en aantrekkelijk leefmilieu en voor iedereen toegankelijke natuur- en recreatiegebieden – het zijn bij uitstek onderwerpen waar het provinciebestuur samen met de gemeenten veel aan kan doen.

Utrecht is een economisch sterke provincie maar heeft ook de gevolgen van de crisis op welvaart en werkgelegenheid ondervonden. Gelukkig zijn we op de weg naar boven, groeien economie en werkgelegenheid weer, wordt er weer verkocht en gebouwd. Die lijn willen we vasthouden, met een sociale en realistische koers.