Openbaar vervoer

- milieuvriendelijke vormen van mobiliteit - één vervoers- of infrastructuurautoriteit voor de provincie Utrecht

Goed openbaar vervoer is een belangrijke voorwaarde om je werk te bereiken, je vrienden en familie te bezoeken en naar recreatiegebieden te gaan. Daarom draagt de PvdA het openbaar vervoer een warm hart toe. Mensen zonder auto willen we mobieler maken en autobezitters een duurzaam alternatief bieden. Voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van kleine dorpen willen we een slim netwerk maken door diverse bestaande vervoersvormen te combineren, zoals het leerlingenvervoer, vervoer voor ouderen, gehandicapten en dagopvang. We ondersteunen plannen voor de buurtbus.