Ruimte

• De ruimte in de provincie efficiënt inrichten en duurzaam gebruiken. Geen ‘nieuw’ als ‘oud’ kan worden opgeknapt, en nieuwbouw binnen bestaande kernen • Een provinciaal aanvalsplan tegen leegstaand vastgoed en verrommeling; prioriteit geven aan transformatie en als nieuwbouw wordt toegestaan, verouderde panden slopen • Een regionale aanpak voor detailhandel en sociaal ondernemen in leegkomende winkelpanden voor vitale winkelgebieden en levendige dorpskernen en binnensteden

Ruimte is er niet in overvloed, dus die willen we efficiënt gebruiken. Liever bestaande wegen beter benutten dan nieuwe aanleggen, liever woningbouw binnen bestaande kernen dan erbuiten, en zoveel mogelijk behoud van natuur en landelijk gebied.

Een buurt is de plek waar je woont en leeft. Die moet dus op orde zijn. Dat betekent een regionale aanpak van de leegstand in de detailhandel. Dat moet een samenwerking zijn door de overheid en het bedrijfsleven. Volle winkelcentra in de buurt en levendige dorpskernen en binnensteden is daarbij het doel.  We kiezen vooral voor hergebruik van leegstaande kantoren. Daarnaast staat goede toegankelijkheid van natuurgebieden, landschap en cultuurhistorie voorop.