Water

Veiligheid, voldoende water en schoon water.

Veiligheid is onze eerste en belangrijkste taak. Iedereen in Nederland moet veilig kunnen wonen en werken. Het waterschap adviseert andere overheden waar dat veilig kan. We gaan de rivierdijken versterken, opdat ze opgewassen blijven tegen het toenemende water dat de klimaatproblematiek (stijging zeespiegel, hevige regenbuien en extreme droogtes) met zich meebrengt.

Door de klimaatontwikkeling is een uitgekiend waterpeil steeds belangrijker. Te hoog waterpeil is bedreigend voor de laag gelegen wijken en slecht voor de boeren. Te laag waterpeil is gevaarlijk voor de huizen met houten paalfundering en slecht voor de natuur.

We hebben in Nederland en Europa grote stappen gemaakt in het schoonmaken van ons oppervlaktewater. Er zwemt weer zalm in de Rijn. Toch zijn we er nog lang niet. Er zit nog teveel meststof in het water (geeft blauwalg). Insecticiden, medicijnresten, zware metalen en microplastics vormen een toenemend probleem. De rioolwaterzuiveringen kosten nu veel ruimte en verbruiken veel energie. De PvdA heeft zich sterk gemaakt voor toepassing van nieuwe technieken bij de nieuwbouw in Utrecht. Deze kunnen veel energie en grondstoffen opleveren en er kan ruimte bespaard worden.