Wegen

Utrecht is een drukke provincie, zeker op de weg. Een goede bereikbaarheid is van groot belang voor economische ontwikkelingen en het genereren van banen. Nadrukkelijk kiest de PvdA voor goed toegankelijk en betaalbaar OV en fiets en het optimaal benutten van de bestaande wegen. Voor de bereikbaarheid van dunbevolkte gebieden en bijzondere groepen als ouderen, leerlingen en gehandicapten willen de diverse vervoersystemen beter op elkaar afstemmen. Zo ondersteunen we initiatieven voor een buurtbus graag.