Werk

• De regionale samenwerking van overheid, bedrijfsleven en onderwijs versterken, ook over de provinciegrenzen heen • Kansrijke sectoren als zorg&techniek, ICT, duurzame bouw en de creatieve industrie stimuleren met speciale aandacht voor banen op MBO-niveau • Innovatieve starters ondersteunen en de toegang van het MKB tot financiering bevorderen • De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren door per jaar tenminste 2000 leerwerkplekken en stageplaatsen te creëren • Utrecht nationaal en internationaal profileren als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven

Er komen weer banen bij door de plannen van dit kabinet.  Dat is goed nieuws, maar voor de PvdA is dat onvoldoende. We gaan voor versterking van de regionale samenwerking tussen overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs. Zo willen we jaarlijks tenminste 2000 stageplaatsen voor het MBO en leerwerkplekken realiseren in de provincie om werkzoekenden een kans te bieden.  Dit doen we door innovatieve starters en kansrijke sectoren als zorg & techniek en duurzaamheid te stimuleren.
Ook moet de provincie zelf het goede voorbeeld geven. Bij het verlenen van opdrachten wordt de voorkeur gegeven aan bedrijven die tenminste 5% mensen in dienst hebben of nemen, die anders moeilijk aan de slag komen (“social return on investment”). Maar uiteraard moet ook de provincie zelf zich inspannen zoveel mogelijk mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in dienst te nemen.