Door Aart van Malenstein op 6 maart 2016

Jaarverslag Vallei en Veluwe 2015

Het jaar 2015 is geweldig goed begonnen met een leuke en intensieve campagne voor de Waterschapsverkiezingen op 18 maart. Rozen uitdelen in Apeldoorn met Jeroen Dijsselbloem, flyeren in Ede, Arnhem, Nijmegen en Amersfoort met vele plaatselijke vrienden, het is een prima tijd. Eppo staat vanaf 10 maart continue op het station vanaf 06.30 om uitleg te geven over de Statenverkiezingen en die voor het Waterschap. De kantonrechter stond achter hem, dus u weet het; ieder mag nu campagne voeren op stations.
En de uitslag is ook nog eens prima: de PvdA gaat van twee naar drie zetels in het AB van Vallei en Veluwe!
Voorkeurstemmen voor Liesbeth van Dijk en Eppo Gutteling brengen beiden in het AB. En dan begint een spannende periode van de (in)formatie van het dagelijks bestuur onder leiding van Co Verdaas. Om een lang verhaal kort te maken: we trekken hierbij aan het kortste eind als het gaat om een DB-post. VVD, boeren en SGP weten, gesteund door Bedrijven en Water Natuurlijk, de gelederen gesloten te houden waardoor een dagelijks bestuur ontstaat aan de rechterkant van het politieke spectrum.

Inhoudelijk
Niet getreurd, we gaan enthousiast aan de slag, hierbij gesteund door Jurgen Klunder als ons steunfractielid. Hij wordt ook als zodanig officieel geinstalleerd. Een van de hoofdpunten van ons programma betreft de kwijtschelding voor zzp-ers, die tijdelijk in de bijstand zitten. Na een langdurige en intensieve voorbereiding halen we het net niet in de begrotingsvergadering van het algemeen bestuur eind november. Als de “geborgde” zetels niet mee hadden mogen stemmen, zouden we het wel gehaald hebben. Zo zie je maar weer: die geborgde zetels (boeren, bedrijven en natuur) bedrijven formeel geen politiek, maar materieel volop. Afschaffen die hap! Met alle liefde voor natuur trouwens.
De klimaat adaptieve stad is door onze fractie met beide handen aangepakt om vooral binnen de grote gemeenten extra bekendheid te geven aan het werk en de mogelijkheden van het waterschap en van ons als fractie in het bijzonder. Onze kiezers wonen vooral in Amersfoort, Apeldoorn en Ede. Daar zijn we dus extra actief. Een klimaatactief stedelijk beleid zal veel goed doen voor de inwoners en zorgen voor minder hittestress en daarmee sterfte van kwetsbaren.
Ook zorgen we er voor dat we een pro-actieve benadering kiezen bij de komende herziening van het belastingstelsel van waterschappen: eind oktober zijn we als fractie in gesprek met de Unie van Waterschappen in Den Haag, ruim voor de start van de cie-Klavers.

Er valt natuurlijk nog veel meer te vertellen over onze activiteiten in 2015, het bovenstaande is wel een heel summiere samenvatting. Mocht iemand meer informatie willen dan is zij/hij welkom bij: Liesbeth van Dijk, Eppo Gutteling, Jurgen Klunder en Aart van Malenstein

Aart van Malenstein

Aart van Malenstein

Wat wilt u voor het Waterschap Vallei en Veluwe in 2019 hebben gerealiseerd? Burgers kunnen dan zelf in hun eigen omgeving actief met water omgaan. Minder regenwater in het riool, dus afkoppelen van verharde oppervlakten, dat scheelt in vervuiling en in kosten. Een einde aan de verdroging van natuurgebieden, peilen langs de randen omhoog. Geen

Meer over Aart van Malenstein