Voorbereiding Campagne

18 januari 2019

De komende maanden staan volop in het teken van de verkiezingen voor de Provinciale Staten, het Waterschap Stichtse Rijnlanden en Europa. De afdelingen, kandidaten en het gewest zijn druk met de voorbereiding van de campagne waar de start binnenkort van plaats vindt. Op verschillende manieren gaan we zoveel mogelijk kiezers proberen bereiken. Met posters, flyers, op straat, in de media en met de stemwijzer willen we in contact komen met de kiezer en ons PvdA geluid laten zien en horen.

Om de campagne een nog groter succes te laten zijn is veel inzet van leden en geld nodig. Zo willen we zoveel mogelijk kiezers met een persoonlijke brief van de kandidaten aanspreken. Een aanpak die veel tijd en geld vraagt maar in het verleden succesvol is gebleken. Onze tijd en middelen zijn niet voldoende om iedereen te bereiken maar met wat hulp bij het verspreiden van brieven of extra geld om de bezorging uit te besteden zijn we in staat velen met onze boodschap te bereiken.

Om dit, en de andere campagneactiviteiten,  mogelijk te maken doen we een beroep op jou als lid van de PvdA.

Wil je ons helpen met het bezorgen van de brieven meld je aan bij de campagnecoördinator Bert Veenstra via [email protected] of stort een financiële bijdrage op de rekening NL42 RABO 0132 4609 47 t.n.v. PvdA gewest Utrecht o.v.v. Donatie verkiezingen.