Woordvoerder Milieu en gezonde leefomgeving

Willy Wagenmans

Aanspreekpunt Regio Utrecht (BRU gebied)
Willy Wagenmans

Over Willy Wagenmans

Ik woon sinds 1998 in Houten, waar ik 12 jaar actief ben geweest in de lokale politiek, waarvan vier jaar (2006-2010) als wethouder en vier jaar als fractievoorzitter. Ik heb economie gestudeerd en daarna bijna 20 jaar gewerkt bij de FNV en 12 jaar bij de provincie Noord-Brabant. Sinds eind 2015 ben ik met pensioen. Vanuit mijn werk in Brabant heb ik gemerkt welke belangrijke rol provincies vervullen voor de regionale ontwikkeling en in de verbinding  tussen gemeenten en rijk. Misschien niet altijd zo zichtbaar, maar daarom niet minder nuttig. Ik wil bijdragen aan het versterken van de economie en het verbeteren van de werkgelegenheid. Want iedereen heeft recht op een baan, hoog of laagopgeleid. Ook wil ik zorgen voor meer betaalbare woningen, een beter milieu en openbaar vervoeren bijdragen aan het oplossen van knelpunten op de woningmarkt. Kortom, zorgen dat Utrecht aantrekkelijk blijft als woon- en werkprovincie.

Als commissielid ben ik contactpersoon voor de regio Utrecht (Utrecht, Zeist, De Bilt, Bunnik, Houten, Nieuwegein, IJsselstein en Vianen).