Statenlid

Annet Krijgsman

Oppervlaktewater, grondwater, waterschappen, bodemdaling en verdroging, natuur, stikstof, landbouw, faunabeheer en dierenwelzijn
Annet Krijgsman

Over Annet Krijgsman

Ik ben Annet Krijgsman en ik woon in Baarn.

De sociaaldemocratie heb ik met de paplepel ingegoten gekregen.  Mijn vader werkte voor een bekende glasfabriek in Leerdam. Ik ben geboren en getogen in Leerdam en kom uit een oer-Hollands gezin.  Ik ben al jaren op verschillende wijzen actief voor de Partij van de Arbeid. Ik ben politiek actief geworden, omdat ik er niet goed tegen kan dat mensen op verschillende manieren behandeld worden.

Onze samenleving dat zijn we allemaal: arm en rijk, gezond of ziek, jong of oud, christen, atheïst of moslim. Er wordt de laatste jaren zoveel onderscheid gemaakt om wie je bent of waar je vandaan komt. Dat kan niet, we doen allemaal mee. Sommigen hebben echter een steuntje in de rug nodig en daar help ik ze graag bij. Solidariteit is daarbij het uitgangspunt.  Ik ben al lang actief voor de PvdA, met name in de afdeling Utrecht. Ik ben in 2013-/2015 2 jaar bestuurslid in de afdeling Utrecht geweest. Tot en met 2006 heb ik veel gedaan rond de politiek. Dit is begonnen bij de Jonge Socialisten en daarna ben ik betrokken geweest bij de campagne in 2006 en 2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen.

In de provincie wil ik mijn kennis inzetten op het gebied van de energietransitie, duurzaamheids- en andere milieu gerelateerde vraagstukken. Een deel van de milieuproblematiek heeft direct te maken met de leefomgeving en gezondheid van mensen.  Ik wil me dan ook gaan inzetten voor een goede leefomgeving die gezondheid bevordert. Ik zou graag zien dat we de provincie een stuk duurzamer kunnen maken, door gebruik van bijvoorbeeld wind- en zonne-energie, op een manier waar iedereen achter kan staan. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen moet worden verminderd.  Projecten waarbij snelwegen verbreed worden, ten koste van natuurgebieden en welke waarschijnlijk ook geen voordeel voor de gezonde leefomgeving opleveren, hebben niet mijn voorkeur.