Waterschap V&V

Aart van Malenstein

Fractievoorzitter
Aart van Malenstein

Over Aart van Malenstein

+31 6 3191 3537aart@vanmalenstein.nl

Wat wilt u voor het Waterschap Vallei en Veluwe in 2019 hebben gerealiseerd?

  • Burgers kunnen dan zelf in hun eigen omgeving actief met water omgaan.
  • Minder regenwater in het riool, dus afkoppelen van verharde oppervlakten, dat scheelt in vervuiling en in kosten.
  • Een einde aan de verdroging van natuurgebieden, peilen langs de randen omhoog.
  • Geen bestrijdingsmiddelen meer spuiten langs slootkanten; op het land zo min mogelijk.
  • Meer recreatie voor burgers langs sloten, oevers en dijken.
  • Meer hengelplekken voor sportvissers.

Wat maakt voor u het werken voor het Waterschap aantrekkelijk?

Door mijn werk heb ik sinds 1984 veel met water en waterkwaliteit te maken, onder meer als oud-lid van de Adviescommissie Water. Deze ervaring breng ik graag in bij het voorbereiden en nemen van besluiten in het algemeen bestuur van het waterschap.