9

Bert Veenstra

Bert Veenstra

Over Bert Veenstra

Bert is een betrouwbare en graag geziene kracht in onze provincie. Als voormalig gewestelijk bestuurder, huidig commissielid in de Staten en actieve campaigner toont Bert onuitputtelijke energie om zich in te zetten tegen onrecht en ongelijkheid.

Bert weet mensen te betrekken bij het agenderen en aanpakken van maatschappelijke vraagstukken en zoekt daarbij verbinding met gelijkgestemden.

Een sociaaldemocraat in hart en nieren, die oog heeft voor bredere maatschappelijke verbanden.