Commissielid

Bert Veenstra

Bert Veenstra

Over Bert Veenstra

06 5575 6210[email protected]

Ik ben Bert Veenstra, commissielid en inzetbaar op alle portefeuilles, een soort vliegende keep. Woonachtig in Amersfoort met mijn vrouw Nienke. We hebben twee volwassen kinderen. In het dagelijks leven ben ik zelfstandig civieltechnisch adviseur/projectleider, momenteel in deeltijd voor Ingenieursbureau Den Haag. Daarnaast ben ik actief voor de PvdA, o.a. was ik buitengewoon raadslid voor PvdA in Amersfoort en bestuurslid voor PvdA gewest Utrecht. Met veel plezier heb ik de rol van campagnecoördinator vervuld. Tevens ben ik secretaris van Linksom in de PvdA en ben ik voorzitter a.i. van de Netwerkgroep Basiszekerheid i.o. van de PvdA. Daarnaast vervul ik een bescheiden rol als plaatsvervangend ledenparlementslid van FNV en zit ik het bestuur van FNV Lokaal Eemland.

Mijn inzet en mijn drive voor politiek kwamen laat maar is terug te voeren op mijn jeugd. Daar groeide ik op in een arbeidersgezin en ik ervoer de ongelijkheid in de maatschappij. Ik knokte me door de middelbare school, vervolgde met een studie op de HTS en verliet het Friese land om in Amersfoort te gaan wonen en werken. En daar heb ik geen spijt van. Ik geloof sterk in de idealen van de PvdA, in rechtvaardigheid, solidariteit, bestaanszekerheid, goed werk, gelijke kansen en (ver)binding. Ik voel me erg verbonden met het Van Waarde project.

In de nog resterende Statenperiode wil ik me vooral breed inzetten en leren over het fractiewerk in de Provinciale Staten voor de PvdA. Ik vind het belangrijk dat de Provincie haar sociale gezicht laat zien. In de Provincie lijkt te weinig ruimte voor de menselijke maat. Daar wil ik verandering in brengen, bijv. in het Openbaar Vervoer met gratis reizen voor minima. Maar ook wonen, Utrecht is een mooie provincie. Maar laten we als PvdA ervoor zorgen dat iedereen een dak boven z’n hoofd heeft.