1

Hans Adriani

Hans Adriani

Over Hans Adriani

Hans is een ervaren leider en betrokken bestuurder met een scherp politiek gevoel. Hij heeft een ruimte politieke ervaring onder andere als fractielid en wethouder in Nieuwegein. Bij complexe vraagstukken stuurt Hans op oplossingen die haalbaar zijn en op draagvlak kunnen rekenen. Illustratief is dat hij in zijn tijd als wethouder van Nieuwegein koploper was in de provincie Utrecht als het gaat om de bouwopgave. Naast ruimtelijke ordening zijn zorg en financiën zijn expertise gebieden.

Hans schakelt makkelijk tussen verschillende bestuurlijke en politieke gremia. Hans zet zich vanuit zijn sociaaldemocratische kompas met grote vasthoudendheid in voor inwoners, met speciale aandacht voor inwoners die zich in kwetsbare positie bevinden.

Hans was voorzitter van de Programmacommissie voor het verkiezingsprogramma voor de komende vier jaar. Daarin heeft hij laten zien dat hij in staat is met betrokkenheid van leden en anderen de ambities van onze partij te vertalen in aansprekende prioriteiten.