15

Jamal Malik

Jamal Malik

Over Jamal Malik

Mijn naam is Jamal Malik en ik ben kandidaat voor de PvdA bij de provinciale statenverkiezingen. Ik ben een nieuwkomer in de politiek. De reden waarom ik mijzelf verkiesbaar heb gesteld, is om dezelfde reden dat u als inwoner van de provincie Utrecht ’s nachts wakker ligt: de pijn die u voelt, het gevoel dat u niet gehoord wordt, uw ontevredenheid over een oneerlijk systeem en onnodig beleid dat het leven alleen maar moeilijker maakt. Ik ben voor de menselijke maat, zodat mensen zich gehoord voelen en de hulp krijgen die ze nodig hebben, en er geen onnodige regels en systemen zijn die hun het leven zuur maken.
Alles bij elkaar komt dat neer op dagelijkse frustraties, zoals de woningnood, zorg en mobiliteit. We moeten verder kijken dan vandaag. Denk bijvoorbeeld aan de bestaanszekerheid voor de komende generaties, onze kinderen en kleinkinderen. Toegang tot onderwijs voor alle kinderen, betaalbare woningen voor iedereen, werkgelegenheid met een fatsoenlijk salaris, een realistisch oplossing tegen klimaatverandering en een samenleving voor ieder van ons. Ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt en welke achtergrond je hebt, iedereen moet het kunnen bereiken en worden wie ze maar willen.
Zelfstandig ondernemers, mkb’ers, familiebedrijven en mensen met een lager inkomen zijn vaak de dupe van het huidige systeem. Daarom moet het systeem anders worden ingericht zodat het eerlijker is voor iedereen. Het moet inclusiever worden, zodat niemand achterblijft.