Waterschap De Stichtse Rijnlanden

Jan Reerink

Jan Reerink ( 1948) studeerde rechten in Groningen en was werkzaam in de sociale rechtshulp en in de strafrechtsector.  Sinds zijn pensioen in 2013 heeft hij meer tijd voor de waterschapswereld en de Partij van de Arbeid . Hij bekleedt enkele toezichtfuncties in de welzijnssector en gaat er graag op uit in de natuur. Hij woont samen met Hennie de Boer in Zeist en is geboren in Oldenzaal.

“Afgelopen zes jaar zat ik in het bestuur van De Stichtse Rijnlanden, als collegelid en als lid van het algemeen bestuur. In deze periode heb ik me ingewerkt in alle onderdelen van het werk van het waterschap. Speciaal heb ik me bezig gehouden met het omvormen van de rioolwaterzuiveringen van energievreters tot installaties voor de productie van energie en grondstoffen als fosfaat . Met veel plezier heb ik me  in de cultuurhistorie van de waterschappen verdiept. De boeiende geschiedenissen en mooie gebouwen en gemalen hebben mijn betrokkenheid bij het werk van de waterschappen vergroot.

Mijn interesse in het waterschap begon  toen ik in 2003  Statenlid werd  van de provincie Utrecht  Bij de dijkverschuiving in Wilnis trad ik  als woordvoerder voor de PvdA fractie op. Ik kwam erachter hoe belangrijk de waterwetgeving is voor de inrichting van ons land en voor de leefwereld van veel mensen. In het gebied van het waterschap komen  verschillende bodems zoals zand, rivierklei, veen, stroomruggen en het stedelijk gebied voor. Dat maakt het werk van het waterschap zeer gevarieerd. Vooral het veenweidegebied stelt het waterschap voor grote uitdagingen.