Woordvoerder landelijke gebied, groen en water

Kees de Kruijf

Aanspreekpunt voor de Regio Eemland

Mijn naam is Kees de Kruijf, ik ben geboren in Amersfoort en ik woon in Leusden. Ik ben getrouwd, heb drie dochters en drie kleinkinderen. ‘Het moet eerlijker’ was het motto van de PvdA bij de vorige Statenverkiezingen. In de bijna 50 jaar dat ik actief lid ben, was dat ook altijd mijn motto. Campagne voerend op straat, als voorzitter van een afdeling, als raadslid in de gemeenteraad en als wethouder in het college. In de Utrechtse Provinciale Staten maakte ik mij in de jaren 2011-2015 als fractievoorzitter hard voor betaalbare huisvesting, voor banen voor mensen met een wat lagere opleiding en voor toegankelijke en betaalbare recreatie voor iedereen. De komende jaren zal ik mij als woordvoerder voor het landelijk gebied, voor groen en voor water voluit inzetten voor een schoon, gezond en aantrekkelijk buitengebied. Daar zal ik meer dan voldoende mijn energie in kwijt kunnen, want de provincie Utrecht staat wat dat betreft voor belangrijke keuzes.

Ik ben met name verantwoordelijk voor de onderdelen water, ruimte (kantorenvisie) en groen (waaronder landbouw, natuurbescherming, faunabeheer, jacht, landschap en verdroging).

Als Statenlid ben ik contactpersoon voor de regio Eemland (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest, Woudenberg en Eemnes).