Statenlid en fractievoorzitter

Marieke Lejeune

Ruimtelijke ontwikkeling, omgevingsvisie/wet, Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS), wonen en binnenstedelijke ontwikkeling, bedrijventerrein en kantorenvisie, bestuur, overheid, rekenkamer, Europa, economie, onderwijs en stageplekken, sociale agenda
Marieke Lejeune

Over Marieke Lejeune

[email protected]

“Het Groene Hart is een fijne en gezonde leefomgeving en dat moet zo blijven.

De komende jaren ga ik in Provinciale Staten strijden voor voldoende betaalbare woningen, betere busverbindingen en behoud van de natuur.

Geen vervuilende bedrijven of grote windmolenparken in het buitengebied. Laat het Groene Hart niet verloren gaan!”