Waterschap AGV

Mirugia Sikkens

Mirugia Sikkens

Over Mirugia Sikkens

indutch@planet.nl

De PvdA betekent voor mij solidariteit. In het heden door een 100% kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor mensen met een minimuminkomen. En ook voor de toekomst door nu een verstandig en duurzaam beleid te voeren. De klimaatbestendige stad helpt om de waterveiligheid in de toekomst te garanderen Bijvoorbeeld door de natuurlijke sponsfunctie te herstellen, zodat heftige regenbuien ook in de toekomst opgevangen kunnen worden. De PvdA staat voor waterveiligheid.
Het Waterschap is het oudste, maar ook het onbekendste bestuursorgaan van Nederland. Graag zou ik willen bijdragen aan het creëren van meer waterbewustzijn bij bewoners. Een solidair en duurzaam waterbeleid is voor iedereen belangrijk.De PvdA betekent voor mij solidariteit. In het heden door een 100% kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor mensen met een minimuminkomen. En ook voor de toekomst door nu een verstandig en duurzaam beleid te voeren. De klimaatbestendige stad helpt om de waterveiligheid in de toekomst te garanderen Bijvoorbeeld door de natuurlijke sponsfunctie te herstellen, zodat heftige regenbuien ook in de toekomst opgevangen kunnen worden. De PvdA staat voor waterveiligheid.
Het Waterschap is het oudste, maar ook het onbekendste bestuursorgaan van Nederland. Graag zou ik willen bijdragen aan het creëren van meer waterbewustzijn bij bewoners. Een solidair en duurzaam waterbeleid is voor iedereen belangrijk.