Waterschap De Stichtse Rijnlanden

Nanda van Zoelen

Nanda van Zoelen

Over Nanda van Zoelen

Het waterschap moet zorgen voor veiligheid tegen overstromingen en wateroverlast, voldoende water en schoon water.

De Utrechtse wateren en singels zijn al behoorlijk schoon en hebben een grote biodiversiteit. Toch zijn we er nog niet, ik ga me inzetten voor een stedelijke aanpak van het waterbeheer, innovatie en duurzaamheid. Waarbij recreatie en cultuur een plek krijgen in projecten die het waterschap uitvoert.

De PvdA wil stabiele tarieven, dat de kwijtschelding voor de lagere inkomens blijft bestaan en daarnaast blijft ons motto: de vervuiler betaalt.