Fractievoorzitter, woordvoerder Ruimte, Groen en Water, Binnenstedelijke ontwikkeling, aanpak leegstand en transformatie, landbouw, financiën, bestuurskracht en organisatie.

Rob van Muilekom

Algemeen aanspreekpunt voor burgers, organisaties en gemeenten in de provincie Utrecht

Mijn naam is Rob van Muilekom en met mijn vrouw woonachtig in de wijk Kattenbroek te Amersfoort. Mijn drie kinderen zijn inmiddels het huis uit en aan de studie. Ik ben geboren in Den Bosch en kom uit een bouwvakkersfamilie. In Wageningen heb ik Milieuhygiëne en Planologie gestudeerd. Sinds 2006 ben ik actief geweest als raadslid en wethouder in de gemeente Amersfoort. Toen is me nog meer duidelijk geworden dat geen enkel vraagstuk zich nog beperkt tot een gemeentegrens. Als Statenlid wil ik er dan ook voor zorgen dat regio’s goed functioneren en dat er door samen te werken grensoverschrijdende vraagstukken worden aangepakt. Ik zet me de komende vier jaar in voor een Provincie die voor iedereen als thuis voelt. Concreet doe ik dat door aandacht te vragen voor voldoende betaalbare woningen, goed en eerlijk werk ook voor lager opgeleiden, het aanpakken van leegstand van detailhandel en een toegankelijk buitengebied voor iedereen.

Ik ben eerste woordvoerder op het vlak van de ruimtelijke ontwikkelingen (waaronder wonen, binnenstedelijke transformatie, aanpak leegstand detailhandel en een gezonde leefomgeving), bestuur (samenwerking met regio’s en gemeenten en huisvesting van statushouders) en middelen (financiën).

Als Statenlid ben ik het algemene aanspreekpunt voor burgers, leden, gemeenten en organisaties uit de hele provincie.