Lid Gedeputeerde Staten

Rob van Muilekom

Binnenstedelijke ontwikkeling, wonen, gezonde leefomgeving, cultuur & erfgoed, organisatie en sociale agenda

Al bijna 25 jaar woon ik in de mooie wijk Kattenbroek in Amersfoort. Mijn drie kinderen zijn inmiddels het huis uit en aan de studie. Ik ben geboren in Den Bosch en kom uit een bouwvakkersfamilie. In Wageningen heb ik Milieuhygiëne en Planologie gestudeerd. Tussen 2006 en 2014 ben ik actief geweest als raadslid en wethouder in de gemeente Amersfoort en van 2015 tot 2019 was ik Statenlid.

De provincie heeft een belangrijke rol als middenbestuur tussen de gemeenten en het rijk. Geen enkel maatschappelijk vraagstuk beperkt zich immers tot de gemeentegrens. De aanpak van de vraagstukken op het vlak van wonen, recreatieve voorzieningen, economie, mobiliteit en een gezonde en groene leefomgeving vraagt een goede samenwerking tussen de overheden, private partijen en de maatschappelijke organisatie met inbreng van de inwoners.
Als gedeputeerde ben ik blij met mijn rode portefeuilles die ik invulling mag geven. Het schreeuwend tekort aan voldoende betaalbare woningen, een groene en gezonde leefomgeving met goede luchtkwaliteit, het instandhouden en toegankelijk houden van ons mooie erfgoed en  cultuureducatie voor de basisschool en ook het voortgezet onderwijs. Daarnaast ben ik trekker van de sociale agenda van dit college van Gedeputeerde Staten met het belangrijkste doel dat Utrecht er is voor iedereen. Ongeacht de dikte van je beurs, je afkomst en of je in een kwetsbare situatie verkeert. Van belang is dat dit bij alle GS-leden dit invulling krijgt zoals bij mobiliteit, de arbeidsmarkt en de woningmarkt.