Vicefractievoorzitter, Statenlid & vicevoorzitter PS

Wilma de Boer-Leijsma

Water, natuur, landbouw, stikstof, dierenwelzijn, faunabeheer, klimaat, sociale agenda, communicatie, participatie & voorzitter van het presidium en de werkgeverscommissie griffie
Wilma de Boer-Leijsma