Algemene ledenvergadering gewest Utrecht op zaterdag 15 januari a.s.

9 januari 2022

AGENDA voor de Algemene ledenvergadering op zaterdag 15 januari a.s.

vanaf 10.00 tot uiterlijk 12.30 uur.

 1. Opening door de tijdelijke voorzitter Sytse Koopmans.
 2. Korte uitleg over waar het bestuur mee bezig is en daarna kennismaken met twee kandidaat-bestuursleden: Thalia Boekhout en Jasper Christiaan Kars.
  We zijn bezig met het kennismaken met een kandidaat-voorzitter.
  Voorstel is om Thalia en Jasper Christiaan te benoemen in het bestuur, als stemming gewenst wordt verdagen we dit tot een volgende fysieke bijeenkomst.
 3. De Begroting voor 2022.
  Deze is onder voorbehoud van goedkeuring van de ALV al naar het partijbureau opgestuurd.
  Via share screen wordt de Begroting getoond en door de penningmeester toegelicht.
  Voorstel is om de begroting 2022 goed te keuren.
 4. Verslag van de vorige ALV (te vinden op de site).
 5. Onze deelname aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap HSDR.
  Bijgaand een document met een aantal concept-besluiten en een opsomming van wat er verder in dit jaar nog moet worden besloten.
 6. Ruimte voor korte presentaties over wat nu in de provincie en wat nu in het waterschap speelt.

 

Daarna uiterlijk om 11.00 uur het thema WONEN met het accent op de rol van gemeenteraden.

In alle verkiezingsprogramma’s speelt dit thema een grote rol.

Twee mensen geven een voorzet, daarna ruimte voor vragen aan hen en aan elkaar en de vraag aan leden om toe te lichten wat er in hun gemeente op de rol staat als het op wonen gaat en wat de insteek van de PvdA is.

Osman Suna, sinds 2017 statenlid in de provincie Utrecht, zijn thema’s:

 • Kantorenvisie
 • Leegstand
 • Binnenstedelijke ontwikkeling
 • Huisvesting statushouders
 • Hij gaat in op de rol van de provincie en hoe de PvdA daarin staat.

Mirthe Biemans is volkshuisvester en medeorganisator van Woonprotest Utrecht.

Zij gaat in op wat gemeenten zelf kunnen doen om de woningnood te bestrijden en welke ontwikkelingen we zien in de landelijke politiek.

 

Bijgaand een achtergrondartikel.

Er is heel kritisch gereageerd op dit nieuws, want ouderen zijn natuurlijk niet de oorzaak of schuldigen van de woningnood. En zo werd het door met name ouderen gelezen.

 

Bijlage 5: Draaiboek-Verkiezingen-2023-3

Achtergrondartikel: Wooncrisis-dec-2021

 

Waar ben je naar op zoek?