Over ons

De PvdA kent 12 gewesten, volgens de 12 provincies in Nederland. De eerste verantwoordelijkheid van het gewestelijk bestuur is het organiseren van de Provinciale Statenverkiezingen eens per vier jaar: opstellen van de kandidatenlijst, opstellen van het verkiezingsprogramma, en het in overleg met de Statenfractie vormgeven van de verkiezingscampagne. Het gewestelijk bestuur onderhoudt nauw contact met de Statenfractie. Enerzijds om zaken af te stemmen, anderzijds om de Statenleden en de gedeputeerden te volgen in hun functioneren.

Om de leden in het gewest te informeren, is er minimaal twee keer per jaar een ledenvergadering, de gewestelijke vergadering. Het gewestelijk bestuur vertegenwoordigt de leden van het gewest in de Adviesraad Verenigingszaken.

Daarnaast kan het gewest een rol spelen in het ondersteunen van de afdelingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het organiseren aan gemeenschappelijke activiteiten: themabijeenkomsten, campagneactiviteiten, gezamenlijke inkoop, 1 mei viering, en dergelijke. Ook is er ondersteuning mogelijk bij het zoeken naar mensen voor kandidaatstellingscommissies of voor andere activiteiten, meedenken, hulp bij conflicten, en zo voort.

Waar ben je naar op zoek?