Statenfractie Utrecht

Rob van Muilekom

Rob van Muilekom

Lid Gedeputeerde Staten

Binnenstedelijke ontwikkeling, wonen, gezonde leefomgeving, cultuur&erfgoed, organisatie en sociale agenda
Marieke Lejeune

Marieke Lejeune

Statenlid en fractievoorzitter. Algemeen aanspreekpunt voor burgers, organisaties en gemeenten in de provincie Utrecht

Omgevingswet, omgevingsvisie, ruimtelijke ontwikkeling, herindeling&bestuurskracht en Europa.
Julie d’ Hondt

Julie d’ Hondt

Statenlid

Verkeer&vervoer, Openbaar Vervoer, fietsbeleid, kunst&educatie en financiën
Osman Suna

Osman Suna

Statenlid

Kantorenvisie, leegstand, binnenstedelijke ontwikkeling en huisvesting statushouders
Wilma de Boer-Leijsma

Wilma de Boer-Leijsma

Statenlid

Natuur, water, landschap, gezonde leefomgeving, landbouw, faunabeheer en dierenwelzijn
Mohamed Talhaoui

Mohamed Talhaoui

Commissielid

arbeidsmarkt&onderwijs, stage- en leerplekken, toerisme&festivals, recreatieschappen en vitale regio's
Annet Krijgsman

Annet Krijgsman

Commissielid

Energietransitie&klimaat, gezonde leefomgeving, bodem&water en natuur&landbouw
Denise ter Horst

Denise ter Horst

Fractiemedewerker PvdA Statenfractie Utrecht