Statenfractie Utrecht

Rob van Muilekom

Rob van Muilekom

Lid Gedeputeerde Staten

Binnenstedelijke ontwikkeling, wonen, gezonde leefomgeving, cultuur & erfgoed, organisatie en sociale agenda
Marieke Lejeune

Marieke Lejeune

Statenlid en fractievoorzitter

Omgevingswet, omgevingsvisie, ruimtelijke ontwikkeling, herindeling & bestuurskracht en Europa
Wilma A. de Boer-Leijsma

Wilma A. de Boer-Leijsma

Statenlid

Energietransitie, Klimaat, Cultuur en erfgoed, Gezonde leefomgeving, Communicatie en participatie
Osman Suna

Osman Suna

Statenlid

Kantorenvisie, leegstand, binnenstedelijke ontwikkeling en huisvesting statushouders
Annet Krijgsman

Annet Krijgsman

Statenlid

Energietransitie & klimaat, gezonde leefomgeving, bodem & water en natuur & landbouw
Gert Mulder

Gert Mulder

Commissielid

Bodem & water, milieu, vergunningen & handhaving