Fractie

Hans Adriani

Hans Adriani

Fractievoorzitter & Statenlid

Wonen, ruimtelijke ontwikkeling, economie, onderwijs, toerisme, recreatie, rekenkamer & financiën
Wilma de Boer-Leijsma

Wilma de Boer-Leijsma

Statenlid, vicefractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter PS

Natuur, landbouw, dierenwelzijn & faunabeheer, klimaat, sociale agenda, communicatie
Noortje Flink

Noortje Flink

Statenlid

Verkeer en vervoer, cultuur en erfgoed, kunst en educatie, sport, gezonde leefomgeving, vergunningen, toezicht & handhaving
Rik Dekker

Rik Dekker

Commissielid

Energietransitie, leefbaarheid kleine kernen, water en bodem, bestuur en participatie
Rob van Muilekom

Rob van Muilekom

Lid Gedeputeerde Staten

Wonen, cultuur en erfgoed, recreatie en toerisme, arbeidsmarkt en onderwijs, asiel en migratie, vitale samenleving, sport en gezondheid, Hart van de Heuvelrug

Waar ben je naar op zoek?