Duiding Tweede Kamerverkiezingen – Hoe nu verder?

20 april 2021

PvdA gewest Utrecht heeft van 5 t/m 12 april 2021 een ledenpanel gehouden over de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021: “Duiding Tweede Kamerverkiezingen – Hoe nu verder?”. Met dit ledenpanel wilde het gewestelijk bestuur de discussie binnen het gewest stimuleren en faciliteren over de resultaten van de Tweede Kamer verkiezingen en de toekomst van de partij, intern en in relatie tot de buitenwereld. De vragenlijst was tot stand gekomen in samenwerking met Het Rode Nest, die ook voor de verwerking van de resultaten en de analyse van dit ledenpanel verzorgde.

De uitkomsten en analyse van dit ledenpanel werden op de ALV van het gewest Utrecht van donderdag 15 april 2021 gepresenteerd en vormden het startpunt voor verdere discussie met de leden.

Aan het ledenpanel hebben in totaal 617 leden (= 18,8% van het aantal via de mail uitgenodigde leden) deelgenomen. Dat is een goede score, zeker ook omdat het gewest Utrecht voor het eerst een ledenpanel organiseerde!

Uitkomsten PvdA GW Utrecht Ledenpanel Verkiezingsuitslag TK Maart 2021

Waar ben je naar op zoek?