Door op 16 december 2016

Gewest Utrecht in de Tweede Kamer

Op 13 december 2016 bezochten ongeveer 20 leden uit PvdA gewest Utrecht een campagnebijeenkomst in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Dit op uitnodiging van onze gewestelijke Tweede Kamerleden Grace Tanamal en Loes IJpma.

Een prima bijeenkomst met veel inhoudelijke info over de campagne. Daar schrijven we hier niet te veel over, de volledige informatie krijg je tijdens de eerstvolgende gewestelijke vergadering. Duidelijk is dat de maatschappij als verbindend geheel van mensen centraal staat. Diversiteit wordt benoemd en we laten onze kwetsbaarheden eerlijk zien. Ook het met respect omgaan met elkaar zal een centraal thema zijn. De campagne is natuurlijk primair gericht op de aanstaande landelijke verkiezingen, maar deze zal ook worden aangegrepen om de komende verkiezingen van Gemeenteraden al vast voor te bereiden.

Wanneer je Grace en/of Loes wilt inzetten voor de campagne in je afdeling, dan wordt je verzocht daar snel contact met hen over te zoeken. De agenda’s in de aanloop naar de verkiezingen lopen snel vol. Bericht ook [email protected] over je activiteiten. Daar wordt de spreiding van en de informatie over alle activiteiten bewaakt.

Een goede discussie hadden we over het “right to challenge”. Een breed gedragen en ook in ons concept verkiezingsprogramma genoemd recht waardoor bijvoorbeeld buurtinitiatieven, regelvrije zones en buurtrechters een stevig fundament vinden.
Een instrument om de menselijke maat te bewaken in o.a. het wonen, de jeugdzorg, het recht en de WMO. Op 28 januari as. zal hierover een landelijke discussiedag worden georganiseerd.

De bezoekende groep werd door Grace en Loes ook nog getrakteerd op een interessante rondleiding door het historisch interessante samenstel van gebouwen waar het huidige complex van de Tweede Kamer uit bestaat. Zo werd ook de ‘Handelingenkamer’ bezocht, waar alle stenografische verslagen van vergaderingen worden bewaard. De lege plank staat symbool voor de vergaderingen die plaats hadden moeten vinden wanneer er geen Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog zou zijn geweest.

Waar ben je naar op zoek?