Gewestelijke vergadering in Utrecht over kandidatenlijsten op 10 december

Door Quincy van den Berg op 2 december 2022

Gewestelijke vergadering, zaterdag 10 december 2022
Plaats: Vergadercentrum Vredenburg 19
Binnenlopen tussen 9.30-10.00 uur
Start vergadering 10.00 uur tot maximaal 13.00 uur.

Op 10 december is het zover, we gaan de kandidatenlijsten voor de verkiesbare plaatsen vaststellen.

De twee lijsten, één voor Provinciale Staten en één voor het Waterschap HDSR, zijn hieronder weergegeven.

Ter plekke worden de totstandkoming, de keuze voor wie op welke plaats en de procedure om de lijsten vast te stellen, toegelicht.

Agenda               

10.00 Welkom door de voorzitter Karst Schuring

10.10 Vaststellen kandidatenlijst voor de provincie

  • De commissie licht toe hoe zij gewerkt heeft om te komen tot een concept-lijst die voorgelegd en overgenomen is door het gewestelijk bestuur. De lijst is al verspreid, de toelichting van de keuze voor een plaats wordt toegelicht.
  • Daarna voorstellen van de kandidaten gevolgd door per plaats deze aan de vergadering voor te leggen. Als stemming gewenst is, wordt dat schriftelijk gedaan. Ter plekke wordt daarvoor een commissie ingesteld.

11.30 Vaststellen kandidatenlijst voor het waterschap HDSR

  • Idem, stemgerechtigd zijn alleen de leden die binnen het werkgebied wonen, dus kijk even van tevoren bij welk waterschap je hoort. (Jaarlijkse rekening)

12.30 Vaststellen begroting 2023 en formeel benoemen van bestuurslid Thalia Boekhoudt.

  • Zij doet al een aantal vergaderingen mee met het gewestelijk bestuur maar moet nog formeel benoemd worden.
  • De begroting wordt ter plekke uitgereikt c.q. via de beamer getoond.

Als er ruimte is, mededelingen.

13.00 Afsluiting

Bijlagen

kandidatenlijst voor de provincie persversie-3

kandidatenlijst voor het waterschap HDSR persversie-3

Quincy van den Berg

Quincy van den Berg

Quincy van den Berg komt uit Amersfoort. Hij is actief geworden tijdens de campagne. Op de ALV van 30 september 2023 is hij benoemd als secretaris van het gewest.

Meer over Quincy van den Berg

Waar ben je naar op zoek?