Gewestelijke Vergadering + Nieuwjaarsbijeenkomst in Zeist

Door Sytse Koopmans op 18 januari 2019

Plaats:

Het Binnenbos, Hoog Kanje 186 in Zeist

Programma:

Gewestelijke vergadering van 11.00-13.00 uur

Inloop vanaf 11.00 uur, start vergadering 11.30 uur

Agenda

 1. Opening, welkom heten en introductie van de agenda
 2. Vaststelling agenda en mededelingen
 3. Het Jaarplan 2019
  Jaarplan 2019 PvdA – Gewest Utrecht
  Begroting-Gewest_Utrecht-2019
 4. Vaststellen verslag vergadering 24 november 2018
  Verslag 2018, 11, 24
 5. Nieuws van de campagne, door Nanda van Zoelen
  Hierbij gaan we dieper in op de campagne, de boodschap, de organisatie per regio en hoe we mensen stimuleren om actief te willen zijn bij de campagne, voor zowel HDSR als voor de Provinciale Staten.
 6. Actualiteiten uit de PS-fractie, door Rob van Muilekom
 7. Actualiteiten uit de Waterschap fractie, door Jan Reerink (HDSR)
 8. Actualiteiten uit het Waterschap AGV (indien aanwezig).
 9. Rondvraag en sluiting

De nieuwjaarsbijeenkomst samen met de afdeling Zeist

Programma Nieuwjaarsbijeenkomst:

13.45 uur   inloop

14.00 uur   Inleiding door Rob van Muilekom, lijsttrekker bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart a.s.

14.30 uur   vragen

14.45 uur   pauze

15.15 uur   Inleiding door Paul Tang, kandidaat voor de PvdA-fractie in het Europees Parlement
Paul lanceert zijn Nieuwe Linkse Agenda.
Paul heeft zelf afgetrapt met vijf strijdpunten tegen de macht van het grote geld en big data, en wil nu met leden in gesprek over hun ideeën.
Uiteraard wisselt hij ook graag van gedachten over de toekomst van Europa, waarover hij onlangs het boek ‘Dijk van Europa’ heeft geschreven.

15.45 uur   vragen

16.00 uur   drankje, hapje

17.00 uur   sluiting

Sytse Koopmans

Sytse Koopmans

Sytse heeft gewerkt als organisatieadviseur en trainer. Hij is nu gepensioneerd en runt een B&B. Hij is ruim 40 jaar lid van de partij en was in 2010 – 2014 raadslid in Utrecht. Afgelopen periode was Sytse voor het gewest actief als coördinator ROSA-leergang.

Meer over Sytse Koopmans