Moniek van de Graaf lijsttrekker Woudenberg

13 november 2017

Moniek van de Graaf is lijsttrekker voor de PvdA-GroenLinks Woudenberg bij de Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018.

Sierd Smit, het huidige gemeenteraadslid staat op de tweede plaats. Jonge nieuwkomer is Alessa Elferink op de derde plaats.

De Algemene Ledenvergadering ging akkoord met de voordracht die het bestuur deed. Hierop staan bekende namen, zoals Henk van de Wetering (4), Wils van der Steen (6), Rosanne ten Wolde (7), Joke Marcus (9) en Martine Krikke (10). Andere nieuwkomers zijn Rachel de Boer (5), Mark Wams (8) en Ahmed Mahamed (10).

Moniek is enthousiast en gedreven en gaat samen met Sierd campagne voeren voor het behalen van minstens twee zetels. Uiteraard met steun van de anderen.

Daarmee blijft het links kritische geluid in de gemeenteraad Woudenberg goed aanwezig.

Op de goed bezochte ALV bespraken de leden ook het conceptverkiezingsprogramma. Er vielen kritische opmerkingen. Deze worden verwerkt, waarna op de volgende ALV 15 januari het definitieve programma wordt vastgesteld.

Items zijn in ieder geval:

  1. Betaalbaar wonen
    Zoals bekend blijft de nieuwbouw van goedkope huur- en koopwoningen sterk achter in Woudenberg.
  2. Zorg & gezondheid
    Hier komt naar voren dat de mogelijkheid voor ieder er hoort te zijn om deel te nemen aan maatschappelijke en sportieve activiteiten.
  3. Duurzaamheid, groen & milieu
    Hierin wordt onder meer gepleit om onderzoek te laten doen door de GGD of het RIVM naar de gevolgen voor de gezondheid en veiligheid in Woudenberg vanwege de aanwezigheid van bedrijven die fijnstof veroorzaken. Denk aan landbouwbedrijven.

 

Tot slot kwam William Moorlag, het kersverse PvdA Tweede Kamerlid, opvolger van Jeroen Dijsselbloem met de leden spreken. Hij heeft klimaat, visserij en voedselveiligheid in zijn portefeuille. We kunnen de CO2-uitstoot verminderen door minder vlees te eten. Wat zijn de alternatieven hiervoor? Daarbij speelt ook bewuste gedragsverandering bij mensen een rol. Lokaal speelt vooral de verduurzaming van woningen een rol, benadrukt William. Hierin zijn lokale initiatieven mogelijk, zoals zonnepanelen, verdere woningisolatie en windmolens. Hij wijst erop dat het kabinet terecht een scherpe doelstelling heeft om de CO2-uitstoot te verminderen, zie energieparagraaf regeerakkoord. Tegelijk dekken de te nemen maatregelen slechts 50% van de doelstelling.

Ook de spanning met de landbouw kwam ter sprake. Hét ruimtelijke ordeningsprobleem bij uitstek in landelijke gebieden. Denk aan de 700varkensstal naast de bebouwde kom in Woudenberg. William adviseerde dat de gemeente voor een juist beeld onderzoek te laten doen door het RIVM  over de luchtkwaliteit in Woudenberg. Immers deze wordt beïnvloed door de intensieve veehouderij, denk aan kippen, varkens en geiten. In de provincies Gelderland, Brabant en Overijssel wordt hiernaar onderzoek gedaan.

Zaak dus voor de PvdA-GroenLinks om dat ook in Woudenberg aan de orde te blijven stellen in de gemeenteraad.

Waar ben je naar op zoek?