PvdA Utrecht zet Nanda van Zoelen en Hans Adriani op 1 voor waterschap en provincie

Door Jasper Kars op 12 januari 2023

UTRECHT, 10 december 2022 – Nanda van Zoelen en Hans Adriani zijn door de ledenvergadering van de PvdA Gewest Utrecht verkozen tot lijsttrekker voor de verkiezingen van het waterschap en de provincie. Tijdens de drukbezochte ledenvergadering werden de kieslijsten voor beide verkiezingen vastgesteld. De Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen zijn op 15 maart 2023. Na de provinciale verkiezingen kiezen de nieuwe statenleden de leden van de Eerste Kamer.

Nanda van Zoelen was de afgelopen jaren fractievoorzitter van de PvdA in het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR). Onlangs is ze als hoogheemraad toegetreden tot het Dagelijks Bestuur.
Nanda: “Het klimaat verandert sneller dan voorspeld. Om dit tegen te gaan moeten we werken aan de circulariteit van onze grondstoffen, versnellen in de energietransitie en een omslag maken naar een klimaatbestendige inrichting. We zetten in op meer water vast houden ter voorkoming van droogte en grotere opvang mogelijk maken bij piekbuien. Heel veel opgaven van het waterschap zijn verwerven met de opgaven van andere overheden. Samenwerken en zo vroeg mogelijk bij elkaar aan tafel zitten is een must. Niet voor alle opgaven is een al een kant en klare oplossing, we zetten in op innovaties om toch stappen te kunnen maken. Vandaag is een hele mooie kandidatenlijst samengesteld voor het waterschap. Een combinatie van bestuurlijke ervaring en vernieuwing. Ik kijk uit naar de samenwerking met dit team”

Hans Adriani was bijna 20 jaar actief in de lokale Nieuwegeinse politiek, als bestuurslid, raadslid en fractievoorzitter en de laatste tien jaar als wethouder. Als wethouder heeft hij zich ook altijd ingezet voor de Utrechtse Regio. Daarnaast is hij voorzitter van de Landelijke Taskforce Wonen en Zorg. Hans heeft zich kandidaat gesteld omdat de Provincie een steeds belangrijkere rol gaat spelen bij het oplossen van de grote problemen van Nederland. Bijvoorbeeld voor het oplossen van de woningnood, de energietransitie of het verlagen van de stikstofuitstoot en de ontwikkeling van meer natuur.
Hans : “De keuzes die het provinciebestuur de komende vier jaar gaat maken, zijn niet alleen bepalend voor de toekomstige inrichting van de provincie, maar ook voor de onderlinge solidariteit en saamhorigheid tussen mensen, tussen gemeenten en tussen regio’s. Een sterke PvdA in het provinciebestuur is daarom nu belangrijker dan ooit. Gelukkig hebben we een hele mooie lijst met goede kandidaten om daarvoor te strijden.”

De complete kandidatenlijsten van de PvdA voor de provinciale en waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 staat online:

Jasper Kars

Jasper Kars

Jasper woont in de Utrechtse wijk Lombok en is sinds 2017 lid van de partij. Hij is actief als de campagnecoördinator voor de Provinciale Statenverkiezingen 2023, houdt zich bezig met digitalisering en is aanspreekpunt voor de Regio West. Jasper is werkzaam voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag waar hij zich onder meer richt

Meer over Jasper Kars

Waar ben je naar op zoek?