Vaststellen verkiezingsprogramma PS en HDSR in de Algemene Ledenvergadering van het gewest Utrecht

Door Sytse Koopmans op 8 oktober 2022

Hierbij nodig ik je uit voor een Algemene Ledenvergadering op zaterdag 5 november in Vergadercentrum Vredenburg 19, op loopafstand van het Station. Van 10.00 tot 12.30 uur.

Op de agenda staat het bespreken en vaststellen van de verkiezingsprogramma’s voor Provinciale Staten en het hoogheemraadschap HDSR.
We willen dit loskoppelen van het vaststellen van de beide kandidatenlijsten. Deze lijsten willen we op zaterdag 10 december in een aparte ALV behandelen.

Tot vrijdag 28 oktober kun je amendementen bij ondergetekende inleveren. Dan kunnen ze gebundeld en voorzien van een preadvies voorbereid worden voor de ALV. Geef duidelijk aan waar je in de tekst een verandering wilt.

Agenda:

10.00  Welkom door de voorzitter Karst Schuring

10.05  Vaststellen verslag van 23 april 2022

10.15  Eventuele mededelingen uit de vereniging

10.20  Besluitvorming het komende programma voor de HDSR.
We bespreken de ingediende amendementen en de mogelijke moties.

11.20  Besluitvorming het komende programma voor de Provinciale Staten.
We bespreken de ingediende amendementen en de mogelijke moties.

13.00  Afsluiting

Stukken:

 

 

Sytse Koopmans

Sytse Koopmans

Sytse heeft gewerkt als organisatieadviseur en trainer. Hij is nu gepensioneerd en runt een B&B. Hij is ruim 40 jaar lid van de partij en was in 2010 – 2014 raadslid in Utrecht. Afgelopen periode was Sytse voor het gewest actief als coördinator ROSA-leergang.

Meer over Sytse Koopmans