Maarten van Rossem verzoent zich met PvdA en duwt de lijst bij Waterschapsverkiezingen

9 maart 2023

Lijstduwer Maarten van Rossem en lijsttrekker PvdA in gesprek

Bij de Waterschapsverkiezingen van aanstaande woensdag staat Maarten van Rossem op de lijst voor de Partij van de Arbeid. Maarten staat op plek 30 bij de verkiezingen voor Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Hij ontmoet Nanda van Zoelen, momenteel Hoogheemraad (dagelijks bestuurder) en lijsttrekker voor de PvdA bij de verkiezingen van 15 maart.

Van Rossum en Van Zoelen spraken over het belang van het waterschap, de noodzaak van droge voeten en moderne technologie.

Nanda van Zoelen: “Maarten, waarom ben je lijstduwer voor de PvdA bij de waterschapsverkiezingen? “Ik heb daar meerdere redenen voor. Naast dat ik beleefd gevraagd ben, wil ik me toch weer verzoenen met de PvdA op lokaal niveau. Afgelopen jaren ben ik geïnteresseerd geraakt in het waterprobleem. Ook als je kijkt vanuit de geschiedenis, tweeduizend jaar geleden was heel West-Nederland een moeras. Daar hebben we de afgelopen jaren een einde aan gemaakt door het zoveel mogelijk droog te pompen, dijken neer te zetten, we hebben bemaald en alles gedaan wat je kan bedenken. En het waterpeil zo laag houden leidt vervolgens tot een nieuw probleem, namelijk de bodem die daalt, met tot gevolg uitstoot van CO2 en verzakking van bebouwing. Een dilemma dat opgelost moet gaan worden.”

Onder water

Maarten van Rossem: “Nog een reden waarom het werk van het waterschap mij interesseert, is dat ik voor een programma van RTV Utrecht met een waterdeskundige op veldbezoek ben geweest. Als we stoppen met bemalen, staan binnen enkele maanden de huizen negen meter onder water. Hier staan mensen niet bij stil, welke rol het Waterschap hierin heeft. Daarnaast is een ontwikkeling dat het steeds droger wordt en we meer water moeten vasthouden. Tel dit bij elkaar op en we zitten komende eeuw met een lastig beheersbaar waterprobleem. Niet dat mijn lijstduwerschap hier iets aan verandert, maar meer aandacht hiervoor is goed. Interessante dilemma’s… En nu maar hopen dat meer mensen er geïnteresseerd in raken”.

Nanda: “Fijn dat je lijstduwer wilt zijn. Je schetst heel herkenbare dilemma’s. Het aanpakken van bodemdaling is zeker een doelstelling van het waterschap, samen met onder andere de provincie. Water vasthouden zijn we ook mee bezig. Je kan dit in kleine hoeveelheden doen, maar wil je echt dat we voor de droge zomers genoeg zoetwater hebben dan moet je denken aan grotere opslag ter grootte van het IJsselmeer. Een hele uitdaging dus.”

Medicijnresten

Nanda: “Maarten, we hebben het gehad over waterkwantiteit, maar waterkwaliteit is ook een uitdaging voor het waterschap de komende jaren.” Maarten: “Ja, het schijnt dat ook dat je in Amsterdam aan het oppervlaktewater dat je kan meten of het drugsgebruik stijgt of daalt en dan hebben we ook nog medicijnresten in het water. Uit het lichaam komt het in de zuiveringen van het waterschap terecht. Het lijkt me lastig om daar wat aan te doen, zijn natuurlijk minimale resten.”

Nanda: “We hebben in dit waterschap net een zuivering in Houten aangepast die dit kan. Met behulp van ozontechniek worden medicijnresten, drugs en andere verontreinigingen er als extra zuiveringstap uit gehaald. Dit is iets wat de PvdA erg belangrijk vindt om dit verder te ontwikkelen en bij meer van onze zuiveringen bouwen. Anderzijds moet je ook altijd kijken naar aanpak van de vervuiling aan de bron om te kijken of je het aan de voorkant kan aanpakken. Dus in gesprek blijven met ziekenhuizen, industrie en de agrarische sector

Maarten: “Het probleem zal wel toenemen, het aantal ouderen stijgt en aantal soorten medicijnen. En ik zag een staatje van het aantal 65-plussers, dertig procent van de inwoners.” Nanda: “Vanuit het Rijk krijgt het waterschap deels financiering hiervoor, maar het is wel een politieke keuze in hoeverre je daarin zelf investeert. Ik ben blij dat dit een progressief waterschap is en daar de nut en noodzaak van ziet. De techniek voor het zuiveren van medicijnresten is nog niet standaard. Een methode is niet altijd te kopiëren naar een andere zuivering. De technieken moeten samen met het bedrijfsleven ontwikkelen, ook wel lerend implementeren.”

“Waarom ga je de lijst eigenlijk trekken, Nanda?”

Nanda: “De afgelopen jaren hebben we met de PvdA in de coalitie gezeten en dat zetten we graag voort. Stichtse Rijnlanden is een progressief waterschap dat vooruitkijkt naar ontwikkelingen, reageert en innoveert. We hebben de afgelopen jaren veel kunnen bereiken, maar er zijn nog genoeg opgaven. Op dit moment ben ik dagelijks bestuurder en ik wil onze politieke ambitie doorzetten. Een voorbeeld is zorgen voor goede veiligheid, maar ook als we projecten doen zorgen dat het voor de omgeving aantrekkelijker wordt. Bijvoorbeeld bij een dijkversterking ook de recreatiemogelijkheden, biodiversiteit of natuur te vergroten. Dit is maar een voorbeeld wat we willen. We hebben dertien hoofddoelen in ons verkiezingsprogramma ‘Veilig wonen en werken in een sociaal en groen waterschap’.”

Maarten: “Doe je het ontwikkelen samen met andere waterschappen?”

Nanda: “Dat doen we zeker. In sommige dossiers zijn we koploper, zoals bijvoorbeeld het zuiveren van medicijnresten en dan delen we de kennis. Maar op andere dossiers kunnen wij weer leren van andere waterschappen. Er is bijvoorbeeld een waterschap bezig met het creëren van afbreekbaar plastic van de afvalstoffen uit de zuivering. Grondstoffen worden schaars in de toekomst en het is goed dat we als waterschap kijken welke afvalstoffen je nuttig kan hergebruiken.”

In deze video het gesprek tussen lijsttrekker en lijstduwer. >>

Waar ben je naar op zoek?