Drinkwatertekort dreigt in onze provincie

28 september 2022

Verschillende media berichtte de afgelopen dagen al over het dreigende tekort aan drinkwater. En een van de grootste dreigingen ligt in het noorden van onze provincie. De noordkant van De Utrechtse heuvelrug om precies te zijn.

Dit probleem is al even bij ons bekend. Het is de reden waarom we al eerder gevraagd hebben om te kijken naar een vergunningsplicht voor het oppompen van grondwater. Ook moeten bedrijven die water oppompen en gebruiken in de industrie of voor het maken van frisdrank een hogere prijs betalen. Nu betalen zij minder dan de gemiddelde consument. Kijk bijvoorbeeld naar frisdrankenfabrikant Vrumona. Die gebruiken een vol zwembad ,elk uur van dag, 24 uur per dag, 7 dagen per week, tegen een grondwater heffing van 1,5 eurocent per m3 (1000 liter). Dat is onrechtvaardig wanneer onze inwoners de volle prijs betalen!

Maar dat is niet het enige wat nodig is. We moeten ook beter met ons grondwater omgaan. Zo was het de afgelopen jaren erg droog. Waterschap Vallei en Veluwe (het waterschap aan de noordkant van de Heuvelrug) heeft op meerdere plekken al tijdelijke sproeiverboden ingesteld. Boeren mochten geen water gebruiken om te sproeien op het land. Maar deze maatregel is niet voldoende.

De waterpeilen zullen ook omhoog moeten. En daarnaast moeten we ervoor zorgen dat ons water minder vervuild raakt. Makkelijk gezegd, maar wat is daarvoor nodig? De consequentie van hogere waterpeilen is dat boeren anders moeten gaan werken, er kan niet langer met heel zwaar en groot materieel gewerkt worden. Er moet minder mest, gif en afvalstoffen in ons water komen om aan de waterkwaliteit te verbeteren. Dit moet sowieso, want anders kunnen we niet voldoen aan de zogenaamde kader richtlijn water. Een richtlijn die vereist dat ons water vele male schoner moet zijn dan nu. Die eerste twee acties hebben ook weer grote consequentie voor de bedrijfsvoering van de boer. En die hebben ook de uitdaging van de stikstofreductie op hun bordje. Dit is exact de reden waarom wij, Als PvdA provincie Utrecht pleiten voor het gelijktijdig aanpakken van de problematiek rondom, stikstof, water, en klimaat op ons grondgebied. Je kunt ze niet los van elkaar zien. Dit betekent een hele grote opgave de komende jaren in de provincie Utrecht waar we hard mee aan de slag moeten, omdat het drinkwater van ruim een miljoen mensen in onze provincie op het spel staat!

 

Waar ben je naar op zoek?