Faunabeheerplan moet eerlijk en transparant

25 februari 2022

Op 24 februari heeft de rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over een aantal zaken die door Animal Rights en Fauna4Life waren aangespannen tegen de Provincie (Klik hier om de uitspraak te lezen). Zij willen dat de jacht op een aantal dieren stop.  Dit zijn de knobbelzwanen, de jacht op vossen in de nacht en overdag en wilde zwijnen.

In de commissievergadering van 14 oktober 2020 is het Faunabeheerplan besproken. Tijdens die vergadering heb ik al aangegeven dat ik twijfelde of vergunningen die afgegeven worden op basis van dit faunabeheerplan stand gingen houden bij de rechter. Tot die conclusie ben ik destijds gekomen, omdat ik, na signalen van NGO’s en grondig onderzoek merkte dat de onderbouwing in het faunabeheerplan om te mogen jagen wankelt. De literatuur die gebruikt was bleek verouderd en er werd een vergelijking gemaakt met een ecosysteem op een eiland, wat echt anders is dan een ecosysteem in de provincie Utrecht.

Als PvdA zijn we niet per se tegen de jacht. Maar dan wel graag goed onderbouwd waarom het nodig is.  En daar ontbreekt het echt aan. Die onderbouwing is vanuit het Natuurbeschermingsrecht wel verplicht. De huidige onderbouwing leest nogal kil, en is geen goede afweging van de argumenten voor en tegen de jacht. Het lijkt zelfs alsof er sprake is van een confirmation bias (bevestigingsvooroordeel). Een begrip uit de wetenschap waarbij aangegeven wordt dat je alleen naar argumenten zoekt of waarde hecht aan argumenten die je eigen standpunt te onderbouwen.  Ik vermoed dat de oorzaak hier ligt in het feit dat jagers altijd al een grote vinger in de pap hebben bij de faunabeheereenheid. Jagers die ook gewoon een hobby en soms zelfs inkomsten willen beschermen. Niets mis mee, zolang je er transparant over bent.  Dat is nu niet het geval.

Sommige partijen geven nu de schuld aan Animal Rights en Fauna4Life dat het slechter zal gaan met de weidevogels omdat de jacht is stilgelegd. Dat is niet eerlijk. Het faunabeheerplan is niet goed opgesteld en GS heeft deze vastgesteld. De verantwoordelijkheid ligt dus daar. Dat deze organisaties dat aangeven bij een rechter is terecht. De rechter heeft nu geoordeeld hij het eens is met deze organisaties en hij heeft gezegd dat de provincie opnieuw een besluit moet worden genomen, ditmaal wel goed onderbouwd. We wachten af wat GS nu gaat doen. De rechter twijfelt of de onderbouwing wel gaat komen en heeft per direct bevolen dat er niet meer gejaagd mag worden op knobbelzwanen, vossen en wilde zwijnen.

Waar ben je naar op zoek?