Door Marieke Lejeune op 17 mei 2020

Het hoofd koel en een warm hart

Afgelopen week verscheen in de Volkskrant een opinieartikel dat ervoor pleit om verweesde minderjarige vluchtelingen, die onder erbarmelijke omstandigheden leven in vluchtelingenkampen, naar Nederland te halen. Juist nu tijdens de Coronacrisis.

De fractievoorzitters van PvdA, GroenLinks, CU, D66 en CDA roepen gezamenlijk de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op om gemeenten toe te staan deze kwetsbare kinderen op te vangen. Een groot aantal Nederlandse gemeenten, waaronder tien uit de provincie Utrecht, heeft zich bereid getoond die opvang te bieden. Desondanks houdt het Kabinet voet bij stuk en weigert dit toe te staan.

Een aantal statenfracties vroeg zich hardop af wat wij vanuit de provincie Utrecht konden doen. Gedeputeerde Rob van Muilekom besloot daarop namens de provincie een brandbrief te sturen aan staatssecretaris Broekers-Knol, met de oproep deze kinderen niet aan hun lot over te laten. Met dit artikel steunen wij die oproep: Help deze kinderen en haal ze daar weg. Wij kunnen morgen al de toekomst van deze kinderen beter maken.

Marieke Lejeune

Marieke Lejeune

“Het Groene Hart is een fijne en gezonde leefomgeving en dat moet zo blijven. De komende jaren ga ik in Provinciale Staten strijden voor voldoende betaalbare woningen, betere busverbindingen en behoud van de natuur. Geen vervuilende bedrijven of grote windmolenparken in het buitengebied. Laat het Groene Hart niet verloren gaan!”

Meer over Marieke Lejeune