Maidenspeech Statenlid Gert Mulder over provinciale wegen

29 juni 2022

Het is mij een eer en democratisch plezier om u – als mede lid van Provinciale Staten Utrecht- vanaf deze plek toe te spreken. Eerst kort iets persoonlijks en vervolgens iets over het netwerkperspectief Provinciale wegen 2040.

Mijn opa, Guus von Piekartz, heeft dit werk jarenlang gedaan. Ook vanuit ‘vak K’. Andere provincie, andere politieke partij, woningnood, ruilverkaveling, boeren. Het was vaak heftig. In een artikel ter gelegenheid van zijn afscheid (1970) staat: “Tot stand kwamen veel ruilverkavelingen, een wettelijk middel om de landbouw aan zo gunstig mogelijke bedrijfsomstandigheden te helpen.”

Fijn om hier actief te mogen zijn op deze plek en voor mijn politieke partij. Dank voor het vertrouwen. Voor u, om een indruk te krijgen van wie hier het woord voert, wil ik kortheidshalve verwijzen naar een introductie verhaaltje dat ik voor de griffie schreef. Hier wil ik volstaan met het lezen van enkele regels uit een gedicht  van Pablo Neruda. Hij was een Chileens dichter, nobelprijs winnaar literatuur en lid van de Chileense Senaat voor de communistische partij tijdens de regering van Salvador Allende. De vertaling is van Fred de Haas en dat is dan weer een Utrechter.

Lach me stralend toe
als mijn mond je kwetst
Ik ben geen zachte herder
als uit de sprookjes
maar een flinke houthakker
die met jou
aarde, wind en
doornen deelt

En dan over het Statenvoorstel Netwerkperspectief:

De PvdA fractie is blij met dit voorstel en met het afwegingskader snelheden dat gemaakt is. Dank ook aan de insprekers op dit agendapunt in de commissie. Het uitgangspunt ‘vergroten van de leefbaarheid, zonder in te boeten op veiligheid, onderschrijven wij van harte. We zijn ook blij met de gestelde ‘brede welvaart’ indicatoren. Zoals ook de woordvoerder van D66 in de commissie aangaf, helpt het bij de transparantie en uitlegbaarheid van geldende omstandigheden op Provinciale wegen. Daar is behoefte aan. Eerder dienden vele Gemeente verzoeken in om aanpassing van de weginrichting en toegestane snelheden. Nu is er een actueel kader om zulke verzoeken te beoordelen. Voorzitter, wij zullen het voorstel ondersteunen.

Wij vragen de gedeputeerde op welke wijze en snelheid hij denkt met actualisaties van het afwegingskader te komen bij veranderde inzichten, zoals bijvoorbeeld in de visie Duurzaam Veilig wegverkeer en we horen graag een reactie van de gedeputeerde op de brief van de werkgroep Leefbaar en Veilig Werkhoven van gisterenavond.

Waar ben je naar op zoek?