10 december 2018

Marieke Lejeune geïnstalleerd als Statenlid PvdA

Vandaag is Marieke Lejeune geïnstalleerd als Statenlid om Julie d’Hondt te vervangen die met zwangerschapsverlof is. Marieke mocht gelijk aan de slag met twee grote onderwerpen op het gebied van mobiliteit en haar maidenspeech ging over de Rijnbrug in Rhenen.

Waar men bij Rhenen een aantal jaren geleden nog dacht aan een twee koddige panda’s, is Rhenen inmiddels het decor geworden van een brug over de Rijn met veel langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Er wordt al 10 jaar gesproken over een oplossing: een turborotonde, een ongelijkvloerse kruising, een Tidal flow, tolpoortjes of een compleet nieuwe brug. Uiteindelijk is er gekozen voor het verbreden van de huidige brug.

De gemeenteraad van Rhenen is unaniem voor dit voorstel, net als bijna alle winkeliers en omwonenden. Winkeliers geven aan dat vanaf vier uur ‘s middags de winkels door de dagelijkse files onbereikbaar zijn. De kassa van de middenstand blijft leeg terwijl de longen van de inwoners zich vullen met roet en fijnstof. Iedereen is blij dat er nu eindelijk iets gaat gebeuren. Toch zijn er nog een paar kanttekeningen.

Meer asfalt is volgens de PvdA namelijk niet de oplossing voor het fileprobleem. Te vaak wordt er te snel besloten tot de aanleg van extra rijstroken, terwijl andere oplossingen onvoldoende worden verkend. Het is een feit dat een betere doorstroming op langere termijn juist zorgt voor een toename van verkeersbewegingen en daardoor nieuwe files. De eerste anderhalf à twee jaar zijn we gered, maar hoe dan verder? De PvdA vindt het een gemiste kans dat er nog niet is gestart met het verbeteren van het OV en het serieus verkennen van Smart Mobility-oplossingen. In het voorstel staat te lezen dat met de verkenning naar SMartM wordt gestart in 2020. Dat is natuurlijk veel te laat en verkeerdom geredeneerd. Die verkenning had al klaar moeten zijn en onderdeel van dit voorstel moeten uitmaken. De PvdA roept de  gedeputeerde dan ook op om geen tijd meer te verliezen en vandaag nog een start te maken met die verkenning.

Voor bijna een kwart van de ritten over de Rijnbrug geldt dat ze niet langer zijn dan 15 km en de fiets dus een goed alternatief zou zijn. Wij zouden graag zien dat alles in het werk wordt gesteld om meer mensen uit de auto en op de fiets te krijgen. Maak de vernieuwde brug op welke wijze dan ook een aantrekkelijke route voor fietsers. Houd de fietsers letterlijk uit de wind en zorg dat de toegang tot de brug fietsvriendelijk is. Onderzoek daarbij de mogelijkheden van een fietstransferium.

De PvdA gaat er vanuit dat er geleerd is van fouten uit het verleden. Dat bij dit project zowel financiën als tijdspad wel reëel zijn. Dat er heldere afspraken met aannemer gemaakt worden die ook nageleefd worden. Dat er constructief wordt samengewerkt met alle betrokken partijen in het belang van het project. Dat er voldoende rekening gehouden is met kostenstijging door bijvoorbeeld marktwerking en het uitvoeren van werkzaamheden ‘s nachts en in het weekend. De PvdA past ervoor om voor de zoveelste keer akkoord te gaan met een veel te rooskleurig berekend project en later vele miljoenen te moeten bijleggen.

Nog een aandachtspunt is de constructie van pijlers en fundering. Na de commissievergadering van een aantal weken geleden is onze zorg daarover niet weggenomen. De huidige brug is in 1955 gebouwd op de fundamenten van de oude spoorbrug, die dateren uit 1880. In een aantal pijlers zijn boringen gedaan om te testen of ze sterk genoeg zijn om het nieuwe dek en de ruim 30.000 voertuigen per dag te dragen. Dat bleek niet het geval. Het is dus afwachten wat tijdens de werkzaamheden naar voren komt en wat de kosten zijn die hiermee gemoeid zijn.

Ten slotte wil de PvdA een warme oproep doen aan de gemeenteraad van Rhenen om toch vooral dat budget voor de fietstunnel beschikbaar te stellen. Wij kunnen ons voorstellen dat de raad enorm aanhikt tegen het beschikbaar stellen van €5 miljoen maar laten we nou proberen het in één keer goed doen. Optimale doorstroming van het verkeer en optimale veiligheid voor de fietsers. Aan dat laatste zouden we geen prijskaartje mogen hangen.

Het voorliggende voorstel over de Rijnbrug heeft de steun van de PvdA maar we willen nadrukkelijk meer aandacht voor SmartM, fietsveiligheid en voor het strak in de hand houden van de planning en het beschikbaar gestelde budget.

 

 

Waar ben je naar op zoek?