Provincie Utrecht investeert 3 ton extra in voedselbanken

10 november 2022

Tijdens het behandelen van de Provinciale begroting voor 2023 op 9 november hebben de leden van de Provinciale Staten op initiatief van de PvdA-fractie €300.000,- extra uitgetrokken voor het steunen van de voedselbanken in de komende winter, nu er meer beroep op hen gedaan wordt dan ooit.

Volgens de indieners van het begrotingsamendement (naast initiatiefnemer PvdA een brede groep van coalitie- en oppositiepartijen) komen er vanuit de voedselbanken signalen dat ze moeite hebben met het samenstellen van voedselpakketten met voldoende gezonde maaltijden. Juist met de toenemende armoede, met ondermeer grote gevolgen voor kinderen en jongeren, zien de partijen dit als een groot probleem.

In het amendement refereren de indieners aan inwoners die hard worden geraakt door de gevolgen van de energiecrisis en de hoge inflatie. “Hoewel we heel erg blij zijn dat dit amendement is aangenomen hebben we niet de illusie dat dit alle problemen op zal lossen”, zegt PvdA-Statenlid Wilma de Boer-Leijsma. “De kloof tussen rijk en arm neemt in schrikbarend tempo toe en zeker nu het economisch slecht gaat zien we de gevolgen daarvan voor veel inwoners van onze provincie. Het is onacceptabel dat bijna 1 op de 10 kinderen in armoede opgroeit.”

De Boer-Leijsma wijst op de verantwoordelijkheid van de landelijke overheid om het armoedeprobleem fundamenteel aan te pakken. “Precies deze fundamentele vraag zou centraal moeten staan bij de Statenverkiezingen van maart volgend jaar die immers samenhangen met de samenstelling van de Eerste Kamer”, licht het PvdA Statenlid toe.

De 3 ton is door de statenleden toegevoegd aan lopende programma’s van de provincie. €100.000,- voor directe noodhulp via de ‘sociale agenda’ waar ook de voedselbanken onder vallen en €200.000,- aan de voedselagenda in het kader van de eerder aangenomen motie ‘Steun de voedselbanken’, ingediend bij de kadernota van 29 juni 2022 waarvan de uitvoering in december wordt verwacht.

Waar ben je naar op zoek?