Door op 26 september 2014

Agenda Gewestelijke Vergadering 27 september 2014

Gewestelijke vergadering , 27 september 2014,

Locatie: Nieuwegein, Buurtplein Batau, Dukatenburg 1, postcode 3437 AA.

Vanaf 10.00 uur

 

 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
 2. concept verslag vergadering 21 juni 2014
  wordt doorgeschoven naar de december vergadering
 3. Actualiteiten uit de PS fractie
 4. Actualiteiten uit de Waterschaps fractie
 5. voorbereiding PS en WS verkiezingen (oa. presentatie Maarten Fekkers)
 6. presentatie Hans Adriani over
  hoe de PvdA het verschil maakt bij het omvormen en
              herbestemmen van incourante gebouwen zoals buurthuizen en kantoren,
  in samenwerking met bewoners.
 7. Afscheid Yvon Horsten – van Santen uit bestuur Gewest Utrecht
 8. Mededeling aanpassingen leden Adviescommissie Kandidaatstelling PS
  vertrek Gilbert Isabella ivm benoeming Rijksgedelegeerde op de Antillen
  komst Rinda den Besten en Bouchra Dibi, beiden uit de afdeling Utrecht
 9. Rondvraag en sluiting

 

 

Volgende gewestelijke vergadering:  13 december 2014, 10.00 uur,
met vaststelling kandidatenlijsten en programma’s PS en WS verkiezingen

Locatie volgt.

Waar ben je naar op zoek?