Door Gert Mulder op 26 september 2014

Agenda Gewestelijke Vergadering 27 september 2014

Gewestelijke vergadering , 27 september 2014,

Locatie: Nieuwegein, Buurtplein Batau, Dukatenburg 1, postcode 3437 AA.

Vanaf 10.00 uur

 

 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
 2. concept verslag vergadering 21 juni 2014
  wordt doorgeschoven naar de december vergadering
 3. Actualiteiten uit de PS fractie
 4. Actualiteiten uit de Waterschaps fractie
 5. voorbereiding PS en WS verkiezingen (oa. presentatie Maarten Fekkers)
 6. presentatie Hans Adriani over
  hoe de PvdA het verschil maakt bij het omvormen en
              herbestemmen van incourante gebouwen zoals buurthuizen en kantoren,
  in samenwerking met bewoners.
 7. Afscheid Yvon Horsten – van Santen uit bestuur Gewest Utrecht
 8. Mededeling aanpassingen leden Adviescommissie Kandidaatstelling PS
  vertrek Gilbert Isabella ivm benoeming Rijksgedelegeerde op de Antillen
  komst Rinda den Besten en Bouchra Dibi, beiden uit de afdeling Utrecht
 9. Rondvraag en sluiting

 

 

Volgende gewestelijke vergadering:  13 december 2014, 10.00 uur,
met vaststelling kandidatenlijsten en programma’s PS en WS verkiezingen

Locatie volgt.

Gert Mulder

Gert Mulder

Ik ben 66 jaar en woon, samen met mijn vrouw Didi, in het centrum van Utrecht. Wij hebben vier kinderen, twee van onszelf en twee aangetrouwd, en vier kleinkinderen. Mijn moeder is dementerend en ervaart, naast de onze, aandacht en zorg in een verzorgingstehuis in mijn geboortestad Zwolle. Mijn politieke thuis vind ik al decennia

Meer over Gert Mulder