19 mei 2015

Portefeuilleverdeling nieuw dagelijks bestuur waterschap AGV bekend

Het nieuwe Dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft in de DB-vergadering van 19 mei de nieuwe portefeuilleverdeling vastgesteld.

Dijkgraaf en dagelijks bestuurders AGV
Na de waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015 heeft het waterschap een nieuw bestuur gekregen. Het nieuwe Algemeen bestuur is geïnstalleerd op 26 maart 2015. Na afloop van de coalitie-onderhandelingen is op 23 april ook het nieuwe Dagelijks bestuur geïnstalleerd. Dit DB bestaat uit  Ariane Hoog (VVD) tevens eerste loco-dijkgraaf, Rolf Steenwinkel (PvdA), Wiegert Dulfer (Water Natuurlijk), Gerard Korrel (CDA) en Pieter Kruiswijk (Ongebouwd). De afspraken  voor de komende bestuursperiode (2015-2019) staan in het bestuursakkoord ‘Waterbewustzijn’.

Portefeuilleverdeling op hoofdlijnen
Binnen het DB is loco-dijkgraaf Ariane Hoog (VVD) onder meer verantwoordelijk voor financiën, communicatie, innovatie en recreatie. Rolf Steenwinkel (PvdA) heeft waterzuivering, het Waterbeheerprogramma en cultuurhistorie in zijn portefeuille. Wiegert Dulfer (Water Natuurlijk) is onder meer verantwoordelijk voor waterkwaliteit, vaarwegbeheer en Oostelijke Vechtplassen. Gerard Korrel (CDA) heeft in zijn portefeuille het drooghouden van de polders (verschillende watergebiedsplannen) en veiligheid (dijkversterkingen). Namens de categorie Ongebouwd ziet Pieter Kruiswijk toe op baggeren, muskusrattenbeheersing en vergunningverlening en handhaving. Dijkgraaf Gerhard van den Top neemt onder meer het veiligheidsbeleid, de coördinatie van het Deltaprogramma en internationaal voor zijn rekening.

Naar de volledige portefeuilleverdeling

Waar ben je naar op zoek?