Magazine Watervriend

Door Jan Reerink op 20 juli 2017

De PvdA in Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft een kleurig en geillustreerd magazine uitgebracht waarin uit de doeken wordt gedaan waar de fractie zich mee bezig houdt in het bestuur van HDSR.

 

 

De fractie benadrukt dat het hier gaat om een stand van zaken halverwege, want in 2015 is de fractie begonnen. Verkiezingen zijn er pas in maart 2019.

Waterschappen doen heel belangrijk werk en dat moeten mensen weten.

Mensen betalen er niet alleen voor, zij kunnen ook nog eens zelf een steentje bijdragen.

In steden dreigt bij flinke hoosbuien steeds vaker wateroverlast. Om dat op te vangen zouden mensen hun tuintjes weer groen moeten maken of hun regenpijpen afkoppelen van het riool. Maar er zijn ook stevige maatregelen van HDSR voor nodig, zoals veilige, groene dijken langs de Lek en andere rivieren.

In het magazine komen ook andere zaken aan de orde die de PvdA belangrijk vindt, zoals terugwinning grondstoffen uit rioolzuiveringen en de aanpak van de bodemdalingsproblematiek in het Groene Hart. Tot slot wordt ook aandacht gegeven aan de geschiedenis van HDSR die terug gaat tot rond het jaar 1000.

Klik hier om het magazine te lezen: Magazine Watervriend

Jan Reerink

Jan Reerink

Jan Reerink ( 1948) studeerde rechten in Groningen en was werkzaam in de sociale rechtshulp en in de strafrechtsector.  Sinds zijn pensioen in 2013 heeft hij meer tijd voor de waterschapswereld en de Partij van de Arbeid . Hij bekleedt enkele toezichtfuncties in de welzijnssector en gaat er graag op uit in de natuur. Hij

Meer over Jan Reerink

Waar ben je naar op zoek?