Samenwerking waterschap en gemeenten bij stresstest

Door Bea de Buisonjé op 1 december 2017

De klimaatverandering is meer en meer merkbaar: periodes met droogte en intensieve regenbuien lijken steeds vaker voor te komen. Hoe zorgen we ervoor dat het water ons niet figuurlijk èn letterlijk over de schoenen loopt?

Onderzoek knelpunten

Hier lijkt een belangrijke rol weggelegd voor de waterschappen. Want om de vraag te kunnen beantwoorden of we intensieve regenbuien aankunnen, voeren gemeenten een stresstest uit waarbij de waterschappen goed kunnen helpen. Bij een stresstest brengt een gemeente in kaart waar zich knelpunten voordoen. Het gaat dan bijvoorbeeld om plekken waar wateroverlast is te verwachten omdat de riolen het regenwater niet aan kunnen. De volgende stap is om die knelpunten aan te pakken. Daar komt samenwerking met het waterschap om te hoek kijken om te analyseren wat het meest effectief is. Want met alleen bredere rioolbuizen kom je er vaak niet. De beste aanpak is een combinatie van oplossingen. Dus naast verbetering van het rioolsysteem ook vergroening van tuinen (stenen eruit), parkeerplaatsen en daken en afkoppeling van hemelwater. Als al het regenwater de grond in gaat, hoeft er veel minder water via het riool te worden afgevoerd.

 Afspraken met gemeenten

Het Waterschap AGV werkt in het waterketenbedrijf Waternet ,onder meer als het gaat om riolering ,al nauw samen met de gemeente Amsterdam. Inmiddels zijn er nu ook verregaande afspraken met de gemeenten Amstelveen, Gooise Meren en Stichtse Vecht. Terwijl met de andere gemeenten in BOWA-verband (Bestuurlijk Overleg Water AGV-gebied) ook intensiever zal worden samengewerkt. Dit zal ongetwijfeld leiden tot een beter functionerend (afval)watersysteem.