Algemene Ledenvergadering gewest Utrecht in Amersfoort

Door Quincy van den Berg op 27 juni 2022

Hierbij nodig ik jullie uit voor de komende Algemene Ledenvergadering op zaterdag 2 juli a.s. in Amersfoort.

Naast een klein vergadergedeelte gaat het zaterdag om het verkiezingsprogramma (zie hieronder) en om een gesprek over ledendemocratie (zie samenvatting). 

Plaats: Oude Fabrieksstraat 15, Amersfoort (op loopafstand van het station, uitgang achterzijde)

Binnenlopen tussen 9.30-10.00 uur. Start vergadering 10.00 uur tot maximaal 14.00 uur. Voor broodjes wordt gezorgd. 

 

Agenda               

10.00 Welkom door de voorzitter Karst Schuring

10.05 Vaststellen verslag van 23 mei 2022

10.15 Mededelingen uit de vereniging

10.20 Nieuws uit beide fracties, o.a. personele wisselingen als gevolg van vertrek van Julie d’Hondt en Osman Suna uit de fractie PS.

10.45 Gesprek over het komende programma voor de Provinciale Staten.

We zijn goed op weg om een mooi rood verkiezingsprogramma te schrijven voor de provinciale statenverkiezingen 2023. Afgelopen weken hebben we jullie gevraagd om hiervoor input te geven via het ledenpanel van het Rode Nest. Maar liefst 487 leden hebben dit gedaan, wat letterlijk honderden goede suggesties en ideeën heeft opgeleverd. Heel erg bedankt hiervoor!
Om al jullie suggesties en ideeën goed tot hun recht te laten komen, gaan we hierover graag verdiepend met jullie in gesprek. Vorige maand hebben we hiervoor al 3 ledenbijeenkomsten aangekondigd. Heb je je nog niet opgegeven, doe dat dan alsnog via [email protected].

De bijeenkomsten zijn:

  • 2 juli 2022, 10.45-12.30 (aansluitend aan de ALV), amersfoortvergaderen.nl, Oude Fabrieksstraat 15, Amersfoort
  • 5 juli 2022, 20.00-22.30, Dorpshuis fort Vreeswijk, Fort Vreeswijk 1, Nieuwegein
  • 9 juli 2022, 10.00-12.30, Het Baken, Beneluxland 3, Woerden

Uit alle input die we via het ledenpanel hebben gekregen hebben we een aantal stellingen geformuleerd, die kunnen helpen om het gesprek te voeren. Deze stellingen vind je hier onder.
Naast de gesprekken met jullie spreken we komende weken ook nog een aantal deskundigen.
Met alle input komen we op die manier tot een concept verkiezingsprogramma, dat we in het najaar via het gewestbestuur aan de ledenvergadering gaan voorleggen. Uiteraard kunnen op dat moment ook nog amendementen op het programma worden ingediend.

namens de programmacommissie, Hans Adriani

12.15  l u n c h   m e t   e e n   b r o o d j e

12.30 Gesprek n.a.v. het rapport van de commissie Ledendemocratie.

Afsluiting om 14.00 uur

Stukken

agenda 2022 07 02

Verslag 2022 04 23

Samenvatting Rapport Ledendemocratie mei 2022

Stellingen voor het verkiezingsprogramma

Quincy van den Berg

Quincy van den Berg

Quincy van den Berg komt uit Amersfoort. Hij is actief geworden tijdens de campagne. Op de ALV van 30 september 2023 is hij benoemd als secretaris van het gewest.

Meer over Quincy van den Berg

Waar ben je naar op zoek?