Door op 24 april 2014

Waterschapsverkiezingen 2015

Voor de programmacommissie waterschapsverkiezingen 2015 worden enthousiaste leden gezocht!! 

In Maart 2015 zullen niet alleen Provinciale Staten verkiezingen maar ook waterschapsverkiezingen plaats vinden. In Utrecht gaat het om het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR).
In het gewest Utrecht van de PvdA zijn de voor bereidingen van de verkiezingen gestart.

Ten behoeve van de waterschapsverkiezingen zal op korte termijn een programma commissie worden benoemd die tot taak heeft het ontwerp verkiezingsprogramma op te stellen. Dat verkiezingsprogramma moet kort en krachtig zijn en leiden tot een scherpe profilering van de PvdA in het waterschap. Bij het opstellen van het programma wordt op een interactieve wijze gewerkt, waarbij PvdA leden in Utrecht maar ook externen, worden betrokken.

Voor de commissie vragen we leden die aan de volgende criteria voldoen.

De kandidaat:

  • Beschikt over een duidelijk sociaal- democratisch profiel en gedegen kennis van de partij;
  • Heeft aantoonbare kennis en ervaring met de politieke en bestuurlijke issues van het waterschap en de waterwereld, alsmede met provinciale en gemeentelijke politiek en beleid;
  • Beschikt over een visie ( korte/ lange termijn) op het waterschapsbestuur en de rol van de PvdA daarin;
  • Is een teamspeler die samen met de andere commissieleden, de PvdA leden in HDSR en op een interactieve wijze, tot een duidelijk geprofileerd verkiezingsprogramma kan komen;
  • Beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Als je lid van de programma commissie wilt worden, verzoek ik je uiterlijk 6 mei je belangstelling , voorzien van CV, per mail bij mij kenbaar te maken.

Samen met de voorzitter van de programmacommissie zal een selectie worden gemaakt, waarna het gewestelijke bestuur de commissie zal benoemen.

Met vriendelijke groet
Yvon Horsten – van Santen
Voorzitter a.i. gewestelijke bestuur PvdA Utrecht
Emailadres: [email protected]

Waar ben je naar op zoek?